669 045 303 blizejpasji@gmail.com

Aktualności

Zdrowy Senior

Zdrowy Senior

Nasza grupa inicjatywna seniorów przygotowała i zorganizowała inicjatywę pt. „Zdrowy Senior”. Pomysł na taką inicjatywę powstał w trakcie warsztatów, na których od kwietnia rozpoczęliśmy naukę. Na warsztatach uczyliśmy się tego jak przygotować taką inicjatywę, jak...

czytaj dalej
Seniorzy edukują!

Seniorzy edukują!

- Pomysł na inicjatywę obywatelską zrodził się na warsztatach w ramach projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!”. Odpowiedzialny senior to taki senior, który ma świadomość i wiedzę także w sferze zdrowia – opowiada pani Krystyna Różaniecka -  prezes Koła...

czytaj dalej

75 rocznica Armii Krajowej!

Pomysł na inicjatywę jest wynikiem wspólnej pracy aktywnych seniorów z Biłgoraja – uczestników projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!”, z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju. -  Chciałyśmy zaktywizować seniorów z Biłgoraja i okolic...

czytaj dalej
Turniej sportowy w Soli

Turniej sportowy w Soli

Dnia 19 września 2019r. Szkoła w Soli realizowała kolejną inicjatywę pt.” Turniej sortowy im. Patrona szkoły Mieczysława Pasiaka w ramach projektu JA – OBYWATEL! Dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Celem tej inicjatywy było przede...

czytaj dalej

Inspirujemy do życia z pasją

Fundację założyła grupa osób od wielu lat związanych z Trzecim Sektorem, którzy mają doświadczenie działalności w różnych organizacjach, ale wspólnie dostrzegli podobne problemy i wyznaczyli sobie wspólne cele. Ich wspólnych dążeniem jest rozwijanie i realizacja pasji. Stąd nasza …

Fundacja Bliżej Pasji

ul. Narutowicza 79/31
23-400 Biłgoraj
tel. 669 045 303
e-mail: blizejpasji@gmail.com

Grantodawcy

Partnerzy

Projekty

Śliski temat

Projekt jest realizowany od 1 czerwca do 30 listopada 2016 r. jego przedmiotem jest uwrażliwienie społeczności Biłgoraja na problem nieczystości zostawianych przez psy na ulicach, skwerach, chodnikach. Dzięki realizacji projektu, przestrzeń publiczna miasta będzie...

czytaj dalej

Zdejmij kapcie, załóż buty!

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 r. w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 30 osobowej grupy seniorów z Powiatu Biłgoraj poprzez zaangażowanie jej w działalność...

czytaj dalej

Partnerzy

Translate »