669 045 303 blizejpasji@gmail.com

Aktualności

Wyprzedź chorobę – cukrzyca cichy zabójca!

Wyprzedź chorobę – cukrzyca cichy zabójca!

- Pomysł na inicjatywę obywatelską zrodził się na warsztatach w ramach projektu „Senior ważny codziennie!”, Wiedziałam, że jest duże zapotrzebowanie na badania profilaktyczne. Cukrzyca to choroba XXI wieku i należy systematycznie poszerzać wiedzę w zakresie...

czytaj dalej

Bezpieczne społeczeństwo

Inicjatywę obywatelska pod tym hasłem rozpoczęliśmy  opracować podczas warsztatów już w czerwca 2018r. Problem, którym chcieliśmy się zająć były dysfunkcje . W oparciu o to hasło wyszliśmy z inicjatywą do społeczności m. Biłgoraja by im przybliżyć ten problem, w...

czytaj dalej
Edukacja żywieniowa

Edukacja żywieniowa

Nasza grupa inicjatywna seniorów przygotowała i zorganizowała inicjatywę pt. „Edukacja żywieniowa” Pierwszy etap odbył się 25 września 2018r. w Szkole Podstawowej nr.5 im. Ks. Jana Twardowskiego, były to warsztaty dla dzieci ze szkoły pt. „U babci jest słodko, świat...

czytaj dalej
Na 100 lecie Niepodległości  Polski

Na 100 lecie Niepodległości Polski

W dniu 4.11.2018 o godz. 13:30 w Biłgoraju zorganizowany został spektakl  w formie  widowiska edukacyjno- historycznego, uświetniający  100 lecie Niepodległości Polski. Inicjatywa ta została zorganizowana z udziałem grupy seniorów w ramach projektu  ,,Senior ważny...

czytaj dalej
Seniorzy bezpieczni na drodze!

Seniorzy bezpieczni na drodze!

Zwiększenie obywatelskiej odpowiedzialności seniorów i wspólna poprawa bezpieczeństwa osób starszych, były tematem październikowego spotkania w Komendzie Powiatowej policji w Biłgoraju, którego inicjatorami byli seniorzy Zygmunt Terejko, Maria Buczek i Józef Furmaga –...

czytaj dalej

Inspirujemy do życia z pasją

Fundację założyła grupa osób od wielu lat związanych z Trzecim Sektorem, którzy mają doświadczenie działalności w różnych organizacjach, ale wspólnie dostrzegli podobne problemy i wyznaczyli sobie wspólne cele. Ich wspólnych dążeniem jest rozwijanie i realizacja pasji. Stąd nasza …

Fundacja Bliżej Pasji

ul. Narutowicza 79/31
23-400 Biłgoraj
tel. 669 045 303
e-mail: blizejpasji@gmail.com

Grantodawcy

Partnerzy

Projekty

Zdejmij kapcie, załóż buty!

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 r. w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 30 osobowej grupy seniorów z Powiatu Biłgoraj poprzez zaangażowanie jej w działalność...

czytaj dalej

Partnerzy

Translate »