Czy senior mam obowiązek udzielić pierwszej pomocy? W jaki sposób prawidłowo taką pomoc wezwać?  Jakie podstawowe wiadomości z zakresu prawa powinienem znać? Czy mogę odmówić bycia świadkiem w sądzie? Czy mogę nie odebrać pisma, skierowanego do osoby bliskiej? Takie i podobne pytania zadawali seniorzy w Łukowej podczas jesiennego cyklu spotkań obywatelskich w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”

We wrześniu odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym, którego celem było zwiększenie obywatelskiej odpowiedzialności seniorów i wspólna poprawa bezpieczeństwa osób starszych. Pan Paweł Magdziak z Pogotowia Ratunkowego w Biłgoraju uczył łukowskich seniorów wykonywania czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Omawiał także profilaktykę zwału mięśnia sercowego i udaru mózgu. Podczas spotkania ratownik mówił o numerach alarmowych, jak zachować się w przypadku gdy jest się świadkiem wypadku czy omdlenia. Seniorzy podczas spotkania pogłębili wiedzę w tak ważnych kwestiach jak np. oparzenia, złamania zwichnięcia, wykonywania opatrunków.

Uczestnicy zadawali wiele pytań opartych na własnych doświadczeniach. Odbyły się zajęcia praktyczne m.in. resuscytacja na fantomie, podczas których chętni seniorzy mieli okazję wykonać masaż serca, gdyż, jak twierdzą ratownicy „nawet nieporadna reanimacja jest lepsza niż żadna”. 

Najważniejsze kwestie obywatela w zakresie pierwszej pomocy.

– Z działaniem bądź zaniechaniem w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami wypadku, wiążą się konsekwencje prawne.

– Jeśli ofiara wypadku znajduje się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo powstania ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu, każdy obywatel musi udzielić pierwszej pomocy.

– Zaniechanie próby przeprowadzenia resuscytacji skutkować może postawieniem zarzutu nieudzielenia pomocy z art. 162 § 1 k.k (kara pozbawienia wolności do 3 lat).

– Zakres udzielonej pomocy jest zróżnicowany w zależności od okoliczności zdarzenia oraz obrażeń ofiary. Należy podjąć taką formę pomocy, która może realnie uchylić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia danej osoby.

W październiku odbyło się kolejne spotkanie, tym razem z prawnikiem –Panem Markiem Błaszczakiem. Tematyka dotyczyła prawa spadkowego, majątkowego, sporządzania testamentów, darowizn, umów zawieranych telefonicznie bądź na tzw. „pokazach”, pożyczek itd. Dodatkowo prawnik przedstawił zasady bezpieczeństwa publicznego, ochrony osób i mienia w świetle współczesnych zagrożeń wymierzonych w seniorów.

Uczestnicy wykładu wykazywali bardzo duże zainteresowanie prezentowaną tematyką i aktywnie w nim uczestniczyli, nie tylko zadając pytania, lecz także odpowiadając na pytania prowadzącego. Seniorzy chętnie opowiadali również o swoich doświadczeniach życiowych związanych z ww. tematyką.

Takie rozmowy zawsze owocują poszerzeniem wiedzy, która niejednokrotnie może okazać się niezwykle przydatną, a czasami wręcz bezcenną. Miejmy nadzieję, że po tych spotkaniach chociaż część ich problemów będzie łatwiejsza do załatwienia.

Relacje zarówno prowadzących, jak i uczestników inicjatywy „Cykl spotkań obywatelskich” potwierdzają, że realizowana inicjatywa, skierowana właśnie do tej grupy społecznej, jest potrzebna i wartościowa. Odbyła się ona w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

 

Translate »