„Aktywność na łonie natury” to inicjatywa uczestniczek projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”, na czele z panią Heleną Trybalską. Tematem przewodnim inicjatywy była aktywność i odpowiedzialność obywatelska każdego człowieka wobec ludzi starszych, mieszkańców Miasta i Gminy Biłgoraj.

Podczas działań skupiono się na trzech aspektach:

– poznaniu potrzeb seniorów i wyartykułowania ich w środowisku lokalnym;

– pomocy w aktywnym spędzaniu czasu przez najstarszych mieszkańców;

– roli opiekunek środowiskowych w zapewnieniu właściwej pomocy.

Jednym z wydarzeń inicjatywy był wyjazd do Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, po to, aby w pięknej jesiennej scenerii poznać m.in. aktywne formy wypoczynku na łonie przyrody, dowiedzieć się jak wykorzystać właściwości drzew, krzewów, kwiatów do odpoczynku osoby starszej. Uczestnicy dowiedzieli się jak aktywnie wypoczywać, aby wyzwolić jak najwięcej endorfin, hormonów szczęścia, wpływających dobroczynnie na cały organizm człowieka.

Podczas kolejnych jesiennych spotkań w ramach inicjatywy rozmawiano o potrzebach biopsychospołecznych seniorów, zwłaszcza tych, którzy nie wychodzą z domu, potrzebują stałej opieki. Zwracano uwagę, że podobnie jak dbanie o zdrowie fizyczne, tak zdrowie psychiczne i duchowe jest niezbędne do zachowania komfortu życia.

Podkreślono ogromną rolę sióstr PCK, które świadczą usługi opiekuńcze w domach seniorów. Dom daje schronienie, poczucie bezpieczeństwa i pozwala na zaspokojenie większości potrzeb. Umożliwienie pozostania we własnym środowisku domowym wymaga jednak dużego nakładu pracy opiekunek, aby wspomóc osoby starsze w codziennym funkcjonowaniu. Rozmawiano również o potrzebach sióstr PCK, zwłaszcza tych duchowych, psychicznych, aby wspomóc je w realizacji misji pomocowych. Jednym z rozwiązań są oczywiście spotkania grup samopomocowych, podczas których jest czas na wymianę doświadczeń, rozmowy o problemach, wysłuchanie drugiej osoby, dobre rady bardziej doświadczonego zespołu.

Oby w naszych społecznościach lokalnych było więcej takich osób jak siostry PCK z Biłgoraja, których misją jest pomaganie osobom potrzebującym.

Inicjatywa była zrealizowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację Bliżej Pasji pt. „Zaangażowanie ma znaczenie!” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

   

  

   

 

Translate »