W gminie Łukowa jesienią b.r. powstał obywatelski klub seniora – Seniorklub „Nutka Radości”. Jest on odpowiedzią na potrzeby najstarszych mieszkańców Łukowej i okolic. Będzie wspierany przez Fundację Bliżej Pasji, a jego siedzibą będzie Gmina Łukowa.

Podczas cyklu spotkań w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!” został wygenerowany pomysł utworzenia klubu seniora, czyli miejsca spotkań osób w wieku senioralnym. Nie posiada on osobowości prawnej, jednak o jego formalnym charakterze świadczą wypracowane dokumenty.

Najważniejszym z nich jest Regulamin Seniorklubu, określający m.in. jego charakter, szczegółowe cele i obszary działania oraz zasady uczestnictwa. Ponad dwudziestu seniorów z gminy Łukowa zadeklarowało chęć uczestnictwa w Seniorklubie, wybrali oni też władze reprezentujące reprezentacyjne.

„Nutka Radości”  ma na celu z realne, namacalne zwiększenie udziału osób starszych w życiu publicznym, społecznym gminy Łukowa, zwiększy możliwości wpływu seniorów na otaczającą rzeczywistość. Członkowie Seniorklubu będą rzecznikami praw obywatelskich najstarszych mieszkańców gminy wobec władz lokalnych i społeczności lokalnej.

Ponadto klub zagospodaruje wolny czas mieszkańców, być może przyczyni się do odnalezienia sensu życia i podjęciu nowych wyzwań. Będzie też doskonałym miejscem spotkań i integracji osób starszych.

Samoorganizację i aktywność seniorów poparł wójt gminy Łukowa Stanisław Kozyra, który wziął udział w jednym ze spotkań konsultacyjnych zmierzających do utworzenia Seniorklubu. Na spotkaniu z wójtem rozmawiano o działaniach seniorów, ich potrzebach i problemach, wspieraniu ich aktywności przez władze, realizacji wspólnych przedsięwzięć. Zadeklarowano w przyszłości współpracę na rzecz najstarszych mieszkańców gminy.

Klubowiczkom i klubowiczom życzymy zapału do pracy na rzecz dobra własnego i innych seniorów z łukowskiej społeczności.

Obywatelski Seniorklub „Nutka Radości” powstał w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”  dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

  

   

Translate »