Projekt „Zaangażowanie ma znaczenie!” realizowany przez naszą Fundację Bliżej Pasji i Partnera Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju dobiega końca.

Przez 9 miesięcy trwania projektu udało się zrealizować wiele ciekawych i korzystnych działań. Za seniorami duża ilość szkoleń i warsztatów, wizyt studyjnych, działań w spotkaniach konsultacyjnych, współtworzenia kampanii społecznej, a co najważniejsze realizacji inicjatyw. Jak mówią sami uczestnicy: „takie inicjatywy mają wartość samą w sobie: integrują seniorów ze społecznością i samych seniorów między sobą. Człowiek czuje się potrzebny i wie, ze może zrobić wiele rzeczy dla innych, którzy już nie mogą”.

W dniach 13,14 i 15 grudnia b.r. odbyły się uroczyste podsumowania projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”. Uroczyste gale zostały zorganizowane się w formie sześciu spotkań, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla ich uczestników. Dla prawie setki seniorów projektu i ich gości z  Frampola, Aleksandrowa, Łukowej oraz z Biłgoraja takie spotkania są szczególnie wyczekiwanym elementem projektu i wielką radością.

 „Z jednej strony gale są zawsze uroczystym zamknięciem, podsumowaniem etapu działań projektowych, a z drugiej strony umożliwiają zrobienie planów na przyszłość, rozmów o tym, co seniorzy chcieliby zrealizować w kolejnym roku pracy” – Monika Dominik, koordynatorka projektu.

Podczas spotkań seniorzy i seniorki na specjalnie przygotowanych stoiskach prezentowali efekty swojej kilkumiesięcznej pracy: wystawy fotografii, opisy inicjatyw, raporty ze spotkań, wnioski z przeprowadzonych spacerów badawczych i wiele innych. Ważnym elementem prezentacji było dzielenie się nie tylko sukcesami, ale też trudnościami, z których najstarsi mieszkańcy społeczności lokalnych mogli czerpać cenną naukę na przyszłość.

Inicjatywy realizowane we Frampolu, Aleksandrowie, Łukowej i Biłgoraju przeniosły najstarszym mieszkańcom tych miejscowości wiele radości, poszerzyły ich wiedzę i świadomość, a także zaktywizowały do działania.

„Jako koordynatorkę projektu, bardzo cieszy mnie fakt, że uczestnicy realizują inicjatywy nie tylko dla swojego, najbliższego grona senioralnego, ale także otwierają się na całą społeczność, współpracują z władzami, zapraszają innych mieszkańców, nie tylko z własnych miejscowości. Takie działania budują kulturę współpracy, która może zaowocować tylko samymi korzyściami w przyszłości. Jeśli dołożymy do tego przychylność władz lokalnych i zaangażowanie każdej ze stron – o sukces jestem spokojna” – mówi Monika Dominik z Fundacji Bliżej Pasji.

Spotkania odbyły się w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

   

  

 

   

   

     

     

  

   

   

 

 

 

 

 

Translate »