Pomysł na inicjatywę jest wynikiem wspólnej pracy aktywnych seniorów z Biłgoraja – uczestników projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!”, z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju.

–  Chciałyśmy zaktywizować seniorów z Biłgoraja i okolic poprzez zwiększenie ich wiedzy historycznej o regionie. Wiedziałam, że musimy spróbować – opowiada Edward Grasza. Na szczęście nie działał sam:

Poprzez tą inicjatywę chciałyśmy zintegrować seniorów oraz podnieść poczucie własnej wartości. Pokazać, że można być aktywnym w każdym wieku i,  że na naukę nigdy nie jest za późno – podkreślają Halina Grabias, Adam Cioś oraz Irena Furmaniak.

Blisko czterdzieści godzin edukacji w postaci: szkoleń, wizyty studyjnej i spotkań coachingach, to czas jaki aktywne seniorki poświęciły na zorganizowanie inicjatywy pn.: „75 rocznica Armii Krajowej”.

Realizacja inicjatywy została podzielona na kilka etapów. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę inicjatywną podczas spotkania coachingowego. Wtedy to ustalono, że zostanie zorganizowany wyjazd obywatelsko-edukacyjny szlakiem żołnierzy Armii Krajowej.

Powstał plan promocji inicjatywy oraz rozpoczęto rekrutację. Wyjazd został zorganizowany 8 sierpnia br.  I obejmował trasę: Biłgoraj, Osuchy, Krasnobród. Na szczęście pogoda i uczestnicy dopisali i w dniu wyjazdu było 21 osób.

W każdej  z tych miejscowości seniorzy poznali ciekawe i warte poznania miejsca pamięci. W  Osuchach toczyła się najbardziej krwawa bitwa partyzancka, w Biłgoraju – obóz przejściowy dla ludności cywilnej oraz partyzantów, gdzie w nieludzkich warunkach przebywało kilkanaście tysięcy więźniów.

Podczas wspólnego poznawania szlaków turystycznych, historii lokalnej oraz informacji historyczno-obywatelskich nastąpiła integracja seniorów, zwiększenie ich poczucia własnej wartości oraz przekonanie, iż nawet będąc seniorem można być aktywnym obywatelem.

Wyjazd zakończony był wspólnym ogniskiem w Krasnobrodzie , śpiewaniem piosenek żołnierskich oraz słuchaniem opowieści o walkach w lasach na Roztoczu.

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

 

 

Translate »