Pierwsza grupa uczestników projektu „Zdejmij kapcie, załóż buty!” w dniach 7 października b.r. zakończyli udział w cyklu szkoleń zwiększających ich aktywność obywatelską i zaangażowanie społeczne. Podczas trwających warsztatów od maja do października 2015 r. seniorzy uczyli się czym jest wolontariat senioralny, jak współpracować z wolontariuszami, jak się organizować w ramach wspólnych inicjatyw. Ponadto dowiedzieli się jak przeprowadzić diagnozę społeczności lokalnej, poznali metody i sposoby pracy we wspólnocie lokalnej. Wreszcie uczyli się planowania, organizowania, realizacji i rozliczania inicjatyw lokalnych.

Kilka wypowiedzi uczestników z podsumowania warsztatów:

– „Jestem bardzo zadowolona, że mogłam tu przychodzić, wyjść z domu, spotykać się z innymi (…)”

– „Na początku nie spodziewałam się, że tak dużo się nauczę, że tą wiedzę będę mogła wykorzystać w życiu, ale się myliłam, dziękuję!”

– „Bardzo cieszę się, ze w tak miłej atmosferze mogliśmy spędzać czas, że mamy nowe pomysły, że nawiązaliśmy kontakty (…)”

Obecnie wiedzę zdobytą w Akademii seniorzy wykorzystują do realizacji różnorodnych inicjatyw w swoich społecznościach lokalnych.

Projekt „Zdejmij kapcie, załóż buty!” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

 

 

 

 

Translate »