W dniu 24 sierpnia 2020 roku grupa uczestniczek projektu „No i cóż, że wiek” z gminy Aleksandrów, wsiadła raniutko w busa, żeby przyjechać do gminy Fajsławice zainspirować się inicjatywami obywatelskimi tutejszych mieszkańców.

Celem wizyty studyjnej był wzrost wiedzy na temat dobrych praktyk obywatelskich w środowisku lokalnym, bo choć panie z Aleksandrowa posiadają dużą praktykę w zakresie projektów obywatelskich, to wiedzy na ten temat nigdy za wiele. W ramach wizyty studyjnej panie zostały zaznajomione z doświadczeniami kilku projektów, o których opowiadały prezeski lokalnych organizacji pozarządowych. Bardzo energiczna i otwarta pani Felicja Gorzkowska – prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice opowiedziała o cyklicznym Wojewódzkim Święcie Ziół – imprezie organizowanej w tym roku już po raz szósty, jak również o zorganizowanym we współpracy z władzami gminy Centrum Produktu Lokalnego, targu produktów lokalnych i tradycyjnych, Centrum Edukacji Zielarskiej, inicjatywie Tymiankowy Smak Fajsławic. W Fajsławicach – nazywanych centrum polskiego zielarstwa – dzięki aktywnym mieszkańcom dzieje się naprawdę dużo dobrego. Gmina poprzez tego typu projekty i inicjatywy jest promowana na skalę ogólnopolską, ale również światową. Sympatyczna pani Krystyna Brzozowska  – preseska Gminnego Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Fajsławicach (prywatnie matka szóstki dzieci!) opowiedziała o projekcie „Dobre bo nasze. Fajsławice Naturalnie”, jak również o wielu innych działaniach Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet. Okazało się, że część działań Stowarzyszenia jest podobnych do działań Koł Gospodyń Wiejskich z Aleksandrowa – uczestniczki naszego projektu bardzo chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami z działalności.

Oprócz zdobywania wiedzy w zakresie aktywności obywatelskiej,  seniorki wzięły udział w warsztatach zielarskich i miały okazję obejrzeć poletko z kilkudziesięcioma odmianami ziół. Zadowolone i zainspirowane do dalszych działań, wróciły szczęśliwie do Aleksandrowa.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu „No i cóż, że wiek!”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

          

Translate »