Pomysł na inicjatywę jest wynikiem wspólnej pracy aktywnych seniorów z Biłgoraja – uczestników projektu „Bezpieczeństwo – mój wybór!”, z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju.

– Chcieliśmy nauczyć osoby starsze i młodzież prawidłowego korzystania z siłowni zewnętrznej oraz chodzenia z kijkami po to, aby w ostatnie dni wakacji bezpiecznie spędzać czas wolny – opowiada Janina Więcław. Na szczęście nie działała sama:

– Poprzez tą inicjatywę mogliśmy również spędzić czas z młodzieżą i nauczyć się od nich innego spojrzenia na aktywność i bezpieczeństwo – podkreślają Edward Grasza i Krystyna Cioś.

Wiele godzin edukacji w postaci warsztatów i spotkań coachingach, to czas jaki aktywni seniorzy poświęcili na zorganizowanie inicjatywy pn.: „Aktywni bez kontuzji”.

Realizacja inicjatywy została podzielona na kilka etapów. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę inicjatywną podczas spotkania coachingowego. Wtedy to ustalono, że 18 sierpnia br. zostanie zorganizowany wyjazd do Janowa Lubelskiego połączony z elementami instruktażu na basenie, siłowni zewnętrznej i mini kursem nordic walking.

Współpraca seniorów z młodzieżą podczas realizacji inicjatywy dała efekty w postaci większego zrozumienia potrzeb osób starszych i młodszych dotyczących spędzania czasu wolnego oraz wzmocniła więzi międzypokoleniowe. Wspólny poczęstunek był okazją do pogadanki na temat skutecznej pomocy sąsiedzkiej, która będzie wdrażana w najbliższym czasie.

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Bezpieczeństwo – mój wybór!” współfinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

  

  

  

Translate »