Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów to jedna z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, której historia sięga lat przedwojennych. Związek działa poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła. Jest największą organizacją liczącą około miliona członków, działającą na terenie całego kraju.

Jeden z oddziałów mieści się w Biłgoraju i pod przewodnictwem Pani Marii Chmury-Kamińskiej bardzo prężnie funkcjonuje. Od kilku już lat przedstawiciele Związku uczestniczą w projektach Fundacji Bliżej Pasji adresowanych do seniorów z powiatu biłgorajskiego, realizując różnorodne inicjatywy obywatelskie, angażujące osoby po 60 roku życia skupione wokół Związku.

W roku bieżącym jedną z inicjatyw była integracja członków związku poprzez wspólne zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego z zakresu historii i przyrody oraz wokół pogadanek dotyczących aktywności obywatelskej członków PZERiI. Tytuł tegorocznej inicjatywy to: „Seniorzy bliżej historii i przyrody regionu Janowa Lubelskiego”.

W wyjeździe, który odbył się w sierpniu uczestniczyło 20 seniorów zrzeszonych w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Biłgoraja. Seniorzy zapoznali się z historycznymi wydarzeniami z okresu II Wojny Światowej na terenie Lasów Janowskich: działania obronne we wrześniu 1939 r. (Momoty) i walki partyzanckie (Porytowe Wzgórze). Upamiętniając bohaterskich obrońców i partyzantów, przy pomnikach złożono wieńce i zapalono znicze. W dalszej części poznano walory przyrodnicze Lasów Janowskich: rezerwaty z rzadkimi gatunkami flory i fauny, arboretum, ścieżki edukacyjne, hodowlę konika biłgorajskiego, wystawę w muzeum przyrodniczym, film o ochronie głuszca, muzeum kolejki leśnej, zoom natury. Profesjonalnym opiekunem i przewodnikiem był pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski. Przy okazji grupa zwiedziła miasto z obiektami historycznymi (pomnik Tadeusza Kościuszki, muzeum regionalne, obiekty architektoniczne).

Podczas drogi powrotnej w autokarze odbyły się dyskusje dotyczące konieczności podejmowania dalszych działań obywatelskich na rzecz promowania  historii regionu oraz troski o tutejszą, piękną przyrodę.  Członkowie Związku Emerytów i Rencistów wykazują się dużą aktywnością w tym zakresie, i planują kolejne inicjatywy na następne lata.

Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu „No i cóż, że wiek!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

     

 

Translate »