Jak głosi tytuł projektu realizowanego w 2021 roku przez Fundację Bliżej Pasji a adresowanego do osób po sześćdziesiątym roku życia z powiatu biłgorajskiego: zaangażowanie ma znaczenie. Co do tego są przekonani członkowie grupy inicjatywnej skupieni wokół bractwa rowerowego: liderka Teresa Wołoszyn oraz członkowie grupy – Izydor Waga i Andrzej Miazga. Dzięki ich zaangażowaniu zrealizowano akcję obywatelską mającą na celu integrację biłgorajskich seniorów-rowerzystów oraz wzrost ich wiedzy w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg publicznych.

Grupa inicjatywna uczestnicząc w szkoleniach, coachingu i wizycie studyjnej, zdobyła wiedzę i motywację do zaangażowania się w rozwiązywanie lokalnych problemów rowerzystów oraz w organizację inicjatyw obywatelskich służących mieszkańcom. Poświęcając swój wolny czas i energię na zorganizowanie warsztatów wyjazdowych w Ulanowie w dniu 4 września 2021 roku, liderzy doświadczyli, iż warto . Tematyka spotkania dotyczyła bezpieczeństwa rowerzystów na drodze, pomysłów na poprawę infrastruktury rowerowej w gminie Biłgoraj oraz planowanych działań integrujących środowisko seniorów-rowerzystów z Biłgoraja. Dodatkowym elementem akcji obywatelskiej był spływ galarami i pogadanka na temat zwyczajów flisaków przygotowana przez Pana Andrzeja Czacharowskiego, który jest pasjonatą i wielkim znawcą regionu.

Dzięki realizacji akcji obywatelskiej pod nazwą „Aktywni seniorzy na rowerach” jej uczestnicy zdobyli wiedzę niezbędną do bezpiecznego korzystania z dróg publicznych, wzrosła ich chęć angażowania się w działania obywatelskie, nastąpiła również integracja środowiska rowerzystów-seniorów.

Inicjatywa była zrealizowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację Bliżej Pasji pt. “Zaangażowanie ma znaczenie!” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025.

   

Translate »