Pomysł na projekt obywatelski pn.: “Dzień sportu” jest wynikiem wspólnej pracy sześciorga aktywnych młodych osób ze społeczności szkolnej z Korytkowa Dużego:  Elizy Dyjach, Euniki Kący, Gabrieli Wnuk, Gabriela Zygmunta, Kacpra Myszaka oraz Przemysława Sokołowskiego – uczestników projektu „Ja– obywatel!”.

–  Chcieliśmy pokazać jak ważne jest poczucie sprawczości i wpływu dla osób młodych. W tej grupie projektowej konkurencje sportowe okazały się sposobem na podjęcie aktywności. Tak powstał pomysł na projekt „Dzień sportu” – podkreśla Pan Paweł Grabias, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym.

Blisko czterdzieści godzin edukacji w postaci: szkoleń i spotkań na coachingach, to czas jaki uczniowie z Korytkowa Dużego poświęcili na zorganizowanie projektu obywatelskiego pn.: „Dzień Sportu”. Realizacja projektu została podzielona na kilka etapów. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę projektową podczas spotkania coachingowego.

Powstał plan promocji projektu, rozpoczęto rekrutację oraz opracowano scenariusz całego wydarzenia. Do spotkania przygotowywali się również pozostali uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli – wychowawców.

 „Dzień sportu” zorganizowano 3 czerwca br.  w godz. 9.00-12.00 na terenie obiektów sportowych Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym. W tym dniu na spotkanie przybyło 71 osób. Wydarzenie uroczyście otworzył Pan Dyrektor, a nadzór nad konkurencjami przejął Pan Paweł Kołodziej – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Korytkowie Dużym, aktywny uczestnik projektu „Ja Obywatel!”. Uczniowie biorący udział w konkurencjach zostali podzieleni na cztery drużyny, a każdej z nich odpowiadał inny kolor: biały, niebieski, zielony i czerwony. Nauczyciele z entuzjazmem dopingowali swoich uczniów.

Na spotkaniu uczniowie wzięli udział w następujących konkurencjach: bieg w workach, przenoszenie wody w rękach do butelki, sportowe kółko-krzyżyk, rzut butem na odległość, chodzenie na szczudłach, wyścigi w trzyosobowych nartach, przeciąganie liny oraz skok w dal. Zwyciężyła drużyna niebieskich. Drużyna otrzymała medale, a najlepsi uczestnicy z poszczególnych drużyn otrzymali nagrody indywidualne.

To było ciekawe doświadczenie. Braliśmy udział w tworzeniu się drużyn, tworzeniu scenariusza przebiegu poszczególnych konkurencji, a na koniec w zawodach. Mieliśmy duże możliwości podejmowania samodzielnych decyzji – podkreśla jedn z uczniów uczestniczący w wydarzeniu.

Wspólnie przygotowywane wydarzenie zintegrowało uczniów, a konkurs wyzwolił chęć zdrowej rywalizacji. Sympatyczna atmosfera zaowocowała planem kolejnego takiego wydarzenia w przyszłym roku. Projekt  wpłynął na poprawę poczucia sprawczości  i wpływu oraz integrację wśród młodzieży – mieszkańców Korytkowa Dużego.

Projekt obywatelski został zrealizowany w ramach projektu „Ja – obywatel!”. Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

          

Translate »