Pomysł na inicjatywę jest wynikiem wspólnej pracy aktywnych seniorek z Aleksandrowa – uczestników projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”.

Chciałyśmy wzbudzić dyskusję na temat bezpieczeństwa i aktywności osób starszych oraz zainspirować do podejmowania działań na rzecz seniorów  – opowiada Teresa Legieć. Na szczęście nie działała sama:

Poprzez tę inicjatywę mogłyśmy również zobaczyć na własne oczy jak wielka siła tkwi w nas samych, gdyż pomimo swojego wieku mamy chęć do działania, jesteśmy ciekawe świata oraz chcemy zdobywać nową wiedzę – podkreślają Józefa Pyzio, Krystyna Pintal oraz Helena Koszarna.

Wiele godzin edukacji w postaci warsztatów i spotkań coachingach, to czas jaki aktywne seniorki poświęciły na zorganizowanie inicjatywy pn.: „Aktywny i bezpieczny senior”.

Realizacja inicjatywy została podzielona na kilka etapów. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę inicjatywną podczas spotkania coachingowego. Wtedy to ustalono, że zostanie zorganizowane spotkanie otwarte dla seniorów i przedstawicieli władz z Aleksandrowa, którego celem będzie szeroko pojęta aktywność obywatelska i bezpieczeństwo osób po 60 r.ż.

Grupa inicjatywna, wykorzystała wiedzę z warsztatów w praktyce i dokonała diagnozy potrzeb edukacyjnych seniorów, w wyniku której na spotkanie zaproszono dwóch prelegentów – specjalistów w swojej dziedzinie. Powstał plan promocji inicjatywy oraz rozpoczęto rekrutację. Na szczęście uczestnicy dopisali. W dniu 14 września  br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie uczestniczyło dwadzieścia pięć osób. Celem spotkania była aktywność społeczno-obywatelska oraz bezpieczeństwo seniorów. Na spotkaniu kwestie związane z uprawnieniami dla seniorów  i przepisami prezentowała Pani Weronika Kukiełka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie, natomiast kwestie związane z aktywnością i skutkami izolacji w czasach pandemii prezentowała pani psycholog Maja Kuczyńska. W spotkaniu uczestniczył również pan Józef Biały – wójt  Urzędu Gminy w Aleksandrowie.  Seniorów najbardziej interesowało jak pomimo wieku utrzymać dobrą kondycję, jak być aktywnym obywatelem, jak poradzić sobie w czasach pandemii. Korzystając z obecności pani psycholog seniorzy dopytywali również o to, jak budować dobre relacje z wnukami oraz jak mądrze komunikować się w rodzinach. Spotkanie zakończyło się dyskusją i wspólnym poczęstunkiem w miłej atmosferze.

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!” współfinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

     

Translate »