Pomysł na inicjatywę jest wynikiem wspólnej pracy aktywnych seniorów z Biłgoraja – uczestników projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!”, z Bractwa Rowerowego w Biłgoraju.

–  Chcieliśmy zaktywizować seniorów z Biłgoraja. Rajd rowerowy, podczas którego odwiedzaliśmy miejsca pamięci okazał się dobrym pomysłem – opowiada Teresa Wołoszyn. Na szczęście nie działała sama:

Poprzez tą inicjatywę chcieliśmy zintegrować seniorów oraz podnieść poczucie własnej wartości. Pokazać, że warto poznawać nowe miejsca – podkreślają Izydor Waga, Ryszard Korniak, Andrzej Miazga.

Blisko czterdzieści godzin edukacji w postaci: szkoleń, wizyty studyjnej i spotkań coachingach, to czas jaki aktywni seniorzy poświęcili na zorganizowanie inicjatywy pn.: „Bractwo rowerowe”.

Realizacja inicjatywy została podzielona na kilka etapów. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę inicjatywną podczas spotkania coachingowego. Wtedy to ustalono, że zostanie zorganizowany rajd rowerowy obejmujący tereny Puszczy Solskiej.

Powstał plan promocji inicjatywy oraz rozpoczęto rekrutację. Wyjazd został zorganizowany 12 października br.  Seniorzy przemierzyli ponad 30 kilometrów trasą: Biłgoraj, Rapy Dylańskie, Nadrzecze. Na szczęście uczestnicy dopisali i w dniu wyjazdu było 31 osób.

W każdej  z tych miejscowości seniorzy poznali ciekawe i warte poznania miejsca historii i pamięci m.in. miejsce kaźni partyzantów i ludności Biłgoraja, Pomnik na Drodze straceń gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze, a pamięć pomordowanych uczczono chwilą ciszy. Seniorzy z uwagą wysłuchali prelekcji na temat historii tragicznych wydarzeń okresu II wojny światowej. Po intensywnym wysiłku fizycznym i po zdobyciu wiedzy historycznej  seniorzy zajechali do miejscowości Nadrzecze, gdzie wspólnie zjedli posiłek. Spotkanie zakończyło się wspomnieniami z czasów młodości oraz postanowieniem organizacji kolejnego rajdu.

Podczas wspólnego poznawania historii lokalnej  wzrosła aktywność fizyczna seniorów oraz nastąpiła ich integracja i motywacja do podejmowania aktywności, wyzwań i chęci do podnoszenia wiedzy i poszerzania swoich horyzontów.

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

       

 

Translate »