Pomysł na naszą inicjatywę powstał w trakcie przygotowań i opracowywania koncepcji jeszcze w trackie warsztatów w czasie których zastanawialiśmy się jak nasza grupa inicjatywna miałaby odpowiedzieć na potrzeby osób starszych z naszego miasta, tak aby ich zaktywizować, zachęcić do wyjścia ze swoich domów do swoich społeczności. Takie wyjście jest często utrudnione dla seniorów, którzy borykają się z różnymi trudnościami. Pomysł zrealizowania inicjatywy w formie wyjazdu edukacyjno-poznawczego akurat po Roztoczu pojawił się dlatego, że wielu seniorów nie zna dokładnie historii, tradycji lokalnej ale też urokliwych miejsc w swoim Regionie. Do pracy przystąpiła nasza grupa inicjatywna, która zrealizowała inicjatywę ” Aktywny  Senior z tradycją pod rękę”. Działania przygotowawcze podjęliśmy odpowiednio wcześniej, w tym ułożenie programu i trasy wyjazdu po konsultacjach z seniorami, dopięcie kwestii logistycznych, zrekrutowanie seniorów. Ostatecznie inicjatywa odbyła się  w dniu 24 Sierpnia br.

Pierwszym punktem programu były warsztaty edukacyjne w miejscowości Guciów gdzie zdobyliśmy wiedzę nt. historii i tradycji tej części Roztocza, obejrzeliśmy także  eksponaty w Muzeum Etnograficzno – Przyrodniczym oraz  tzw. Gospodę ze Skansenem Kulinarnym, następnie odbyły się Warsztaty dotyczące dawnych obyczajów i życia na wsi polskiej w tym rejonie szczególnie w aspekcie świadomości i postawy patriotycznej oraz zaangażowania społecznego mieszkańców w tym Regionie.  Na koniec pobytu posmakowaliśmy chleba przez  nas wypiekanego według  dawnej receptury z miejscowym miodem.

W dalszej kolejności  odwiedziliśmy Osuchy na Roztoczu – miejsce Największej Pobitewnej Nekropolii Partyzanckiej. To na tym miejscu zostały złożone  doczesne szczątki Partyzantów, którzy zginęli podczas tej największej bitwy partyzanckiej w Polsce. Cmentarz ten jest zaliczany  jako największe miejsce spoczynku Partyzantów walczących z Okupantem Niemieckim. Oddaliśmy hołd poległym i zapaliliśmy znicze.

Obie te wizyty były cenną lekcją i przypomnieniem dla nas w czasie pokoju jak ważna jest postawa pro społeczna, jak istotne jest ciągłe przypominanie i starszych i młodym jak ważne jest myślenie nie tylko o sobie i o swoim dobru, ale myślenie i współodpowiedzialność za tą małą i dużą ojczyznę.

Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych wszyscy seniorzy byli bardzo zadowoleni, a my poprzez realizację takich inicjatyw  widzimy  jak ważne są takie działania, ponieważ działalność społeczna daje wiele satysfakcji, szczególnie jeśli widzimy efekty czyli to jak innych zachęcamy do aktywności, zwiększenia świadomości lokalnej, którą seniorzy dzielą się w środowiskach lokalnych.

Inicjatywa obyła się  w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”. Projekt jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

  

Translate »