Pomysł na inicjatywę był wynikiem wspólnej pracy aktywnych seniorek z Aleksandrowa – uczestniczek projektu. W trakcie planowania i przygotowania inicjatywy na warsztatach grupa aktywnych seniorek zastanawiała się nad tym w jaki sposób zaktywizować innych seniorów, w jaki sposób zachęcić innych do działania i przełamywania stereotypów nt. osób starszych. Z dyskusji i wspólnej pracy powstał pomysł, który odpowiadał na potrzeby seniorów tj. promowanie aktywnego trybu życiu oraz przełamywanie barier związanych z obsługą nowych technologii. W ten sposób powstał pomysł na inicjatywę, która została podzielona na dwa główne  etapy tj. rajd rowerowy szlakiem walk partyzanckich oraz szkolenie komputerowe. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę inicjatywną, wtedy to ustalono, że zostanie zorganizowany rajd rowerowy obejmujący piękne przyrodniczo tereny na Roztoczu, ale oprócz walorów przyrodniczych ważny był aspekt dotarcia do ważnych miejsc pamięci i miejsc historycznych związanych z walkami partyzanckimi w czasie II Wojny Światowej. Rajd odbył się 09.08.2020, wzięło w nim udział 26 seniorów. Trasa obejmowała: Aleksandrów- Cmentarz Sigła – kaplica Św. Trójcy – Kapliczna Góra – zrekonstruowany bunkier-ziemianka Konrada Bartoszewskiego „Wira” – zrekonstruowany szpital „665” – Sigła. W każdym  miejscu  seniorzy oddali hołd poległym oraz z uwagą  wysłuchali prelekcji na temat historii tragicznych wydarzeń okresu II wojny światowej. Po intensywnym wysiłku fizycznym i po zdobyciu wiedzy historycznej  seniorzy wrócili do Aleksandrowa  gdzie wspólnie zjedli posiłek. Spotkanie zakończyło się wspomnieniami z czasów młodości oraz postanowieniem organizacji kolejnego rajdu.

Drugi etap inicjatywy tj. szkolenie komputerowe odbyło się 01.09.2020 w szkole podstawowej w Aleksandrowie. W szkoleniu udział wzięło 21 osób starszych. Uczestnicy poznali podstawy obsługi komputera. Wszyscy byli zadowoleni, ale też pełni chęci do dalszego poznawania tajnik komputera i internetu. Cel inicjatywy jakim było zaktywizowanie społeczne i obywatelskie został osiągnięty.

Podczas wspólnego poznawania historii lokalnej  wzrosła aktywność fizyczna seniorów oraz nastąpiła ich integracja i motywacja do podejmowania aktywności, wyzwań i chęci do podnoszenia wiedzy i poszerzania swoich horyzontów szczególnie dotyczących nowych technologii.

Artykuł powstał w ramach projektu „No i cóż, że wiek!”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

         

Translate »