Wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej oraz pogłębianie  wiedzy historycznej własnego regionu a także  integracja osób starszych  to cele inicjatywy, którą zrealizowała grupa seniorów skupiona wokół „Bractwa Rowerowego” z Biłgoraja – uczestników projektu. Przygotowania do inicjatywy grupa  seniorów rozpoczęła już  w czerwcu. Na warsztatach został  opracowany pomysł na inicjatywę szczególnie ważną dla środowiska seniorów z „Bractwa Rowerowego”,  aby w tym  szczególnie trudnym czasie pandemii zachęcić  seniorów do aktywności, w tym aktywności obywatelskiej oraz wyjścia z izolacji społecznej. Wśród różnych pomysłów zrodził się także ten, którego celem było przybliżenie historii lokalnej osobom starszym ale także pokazanie walorów przyrodniczych Roztocza tak aby byli propagatorami wśród swoich społeczności tradycji i historii lokalnej. Inicjatywa odbyła się  w dniu 22 sierpnia br. dla grupy 23-osób seniorów z powiatu biłgorajskiego w formie wyjazdu edukacyjnego  po Roztoczu Zachodnim.  Uczestnicy wycieczki odwiedzili miejsca: Moczydło w Nieliszu, Radecznicę z historycznym kompleksem sakralnym Sanktuarium św. Antoniego z Padwy, gdzie seniorzy zostali zapoznani z historią miejsca i miejscowości. Wyjazd edukacyjny  zakończono  Lipowcu gdzie odbyło się podsumowanie wizyty w tym zostały omówione korzyści dot. aktywności seniorów nie tylko w aspekcie indywidulanym ale także aktywności obywatelskiej, jako wyrazu współodpowiedzialności za sprawy lokalne. Ostatnim elementem wizyty była wspólna integracja oraz miłe spędzenie czasu przy poczęstunku oraz występy wokalne w postaci piosenek turystycznych, także lokalnych. Pomysł na zorganizowanie tego rodzaju inicjatywy okazał się trafiony ponieważ pokazał, ze warto  być aktywnym nie tylko w obowiązkach życia codziennego.

           

Artykuł powstał w ramach projektu „No i cóż, że wiek!”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Translate »