Nasza grupa inicjatywna seniorów  z Woli Obszańskiej  przygotowała i zorganizowała inicjatywę pt. „Aktywny Senior”. Pomysł zrealizowania inicjatywy zachęcającej do zdrowego i aktywnego stylu życia  powstał w wyniku obserwacji problemów osób starszych w społeczności, wśród których np. problemy z nadwagą, chorobami wieńcowymi, problemy z poruszaniem się wiążą się m.in. z niezdrowym stylem życia na który składa się nieodpowiednie odżywanie oraz brak aktywności ruchowej i społecznej. Wychodząc zatem  naprzeciw potrzebom seniorów został  przygotowany  i zrealizowany warsztat  pt. Aktywny  Senior. Warsztat składał się z części teoretycznej, gdzie były omawiane zagadnienia:

– skąd czerpać energie do działania?,

– wpływ  wysiłku fizyczny korzystnie wpływającego  na sprawność i prawidłowe funkcjonowanie umysłu, zapobieganie depresji,

– aktywny  tryb życia jako jednym z najskuteczniejszych sposobów profilaktyki chorób cywilizacyjnych

– sport można uprawiać niezależnie od wieku, dobór ćwiczeń dostosowanych do wieku.

Podczas warsztatów omówione zostały 4 obszary pozyskiwania energii( fizyczny, psychiczny, emocjonalny oraz duchowy). W drugiej, części, praktycznej, zostały  przećwiczone ćwiczenia  oddechowe, koncentracyjne oraz motywacyjne. Uczestnikom zostały rozdane materiały pomocne do zmiany nawyków. Na koniec poprowadzone zostały ćwiczenia ruchowe dostosowane do potrzeb i możliwości osób starszych.

Na podsumowanie grupa inicjatywna seniorów opowiedziała o korzyściach płynących z aktywności społecznej, pracy dla innych seniorów i społeczności lokalnej, która daje poczucie ważności i sprawczości, seniorzy czują się  wtedy potrzebni w społeczności lokalnej, mobilizuj ą  się do aktywności społecznej oraz podejmowania nowych wyzwań.

Warsztat odbył się 20 listopada w Wiejskim Domu Kultury w Woli Obszańskiej, w którym wzięli udział seniorzy z gminy Obsza.

Inicjatywa odbyła się w ramach projektu „ Wiek nie odbiera odpowiedzialności” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

          

Translate »