Dzień 15 września 2020 r. przez członkinie SeniorKlubu w Aleksandrowie utworzonego w ramach projektu „No i cóż, że wiek!” zostanie zapamiętany jako pełen wrażeń i inspiracji. To właśnie w ten słoneczny wtorek rano 13 osób wyruszyło na wizytę studyjną do Lublina.

Pierwszym miejscem, który odwiedzili uczestnicy Seniorklubu była siedziba Stowarzyszenia Terraz Senioras w Lublinie. Stowarzyszenie skupia seniorów, którzy z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie założyli kabaret, ale także zajmują się edukacją i szeroko pojętą popularyzacją kultury. Wiceprezes Stowarzyszenia Terraz Senioras – Pani Wanda Jędrzejewska – przedstawiła Uczestniczkom wizyty cele i sposoby działania Stowarzyszenia, zaprezentowała najciekawsze inicjatywy i projektu realizowane w ostatnich latach. Dodatkowo podczas prezentacji zaśpiewanych zostało kilka piosenek z repertuaru przedstawianego przez Terraz Senioras. Uczestniczki Senior Klubu w Aleksandrowie także  zaprezentowali piosenki, jakie śpiewają w ramach zespołu o 46 –letniej tradycji.

Kolejnym miejscem odwiedzanym przez grupę był Klub Seniora prowadzony przez Polski Czerwony Krzyż Oddział w Lublinie. O idei utworzenia przy Polskim Czerwonym Krzyżu 15 Klubów Seniora na całej Lubelszczyźnie opowiedziała Seniorkom z Aleksandrowa Pani Ewelina Jocek, specjalistka ds. funduszy europejskich. Pani Ewelina nadzoruje w PCK O/Lublin działania związane z funkcjonowaniem Klubów Seniora. Szeroka oferta Klubu w Lublinie powoduje, ze w codziennych zajęciach oferowanych przed Klub uczestniczy wielu seniorów, którzy mogą wziąć udział w spotkaniach z psychologiem,  prawnikiem, muzykoterapeutą. Dodatkowo Klub oferuje zajęcia sportowe, basen, nordic-walking, wycieczki i spotkania integracyjne. Seniorki z Aleksandrowa miały szansę na własne oczy poznać ofertę Klubu Seniora, gdyż – dzięki uprzejmości PCK – wzięły udział w warsztatach muzyczno-taneczno-wokalnych, podczas których – wraz z lubelskimi Uczestniczkami Klubu – miały okazję zintegrować się wzajemnie, wykonać szereg ćwiczeń wokalnych i aktywizujących, pośpiewać i potańczyć, a także zrelaksować się przy muzyce.

Dodatkową atrakcją wizyty był spacer po Starym Mieście w Lublinie oraz po Placu Litewskim. Podczas spaceru moderator przybliżał Uczestniczkom historię Lublina, jego legendy i ciekawostki związane z miastem.

Spotkania w ramach wizyty studyjnej były inspirujące i pobudzające kreatywność. Seniorki z Aleksandrowa zapowiedziały, ze będą wdrażać najciekawsze pomysły na swoim terenie. Cenne były także nawiązane kontakty, Seniorzy z Lublina zostali zaproszeni do Aleksandrowa na jesienne wspólne śpiewanie i wymianę doświadczeń. Czy rewizyta dojdzie do skutku? Dużo zależy od możliwości projektowych, ale także od aktualnej sytuacji epidemicznej. Mamy nadzieję, że uda się jak najszybciej wspólnie spotkać!

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „No i cóż, że wiek!”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

                      

Translate »