Pomysł na inicjatywę jest wynikiem wspólnej pracy aktywnych seniorów z Biłgoraja – uczestników projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”, z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju.

–  Chcieliśmy zaangażować w działania obywatelskie jak najwięcej seniorów, zachęcić do wyjścia z domu i podjęcia aktywności – opowiada Janina Więcław. Na szczęście nie działała sama:

Poprzez tą inicjatywę mogliśmy również dokonać diagnozy przestrzeni pod kątem dostosowania jej do potrzeb osób starszych – podkreślają Edward Grasza, Krystyna Cioś oraz Edward Porzuc.

Wiele godzin edukacji w postaci warsztatów i spotkań coachingach, to czas jaki aktywni seniorzy poświęcili na zorganizowanie inicjatywy pn.: „Wsiąść do pociągu obywatelskiego!”

Realizacja inicjatywy została podzielona na kilka etapów. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę inicjatywną podczas spotkania coachingowego. Wtedy to ustalono, że zostanie zorganizowany wyjazd do Przeworska i Łopuszki Małej połączony z elementami warsztatów z zakresu historii kolejki wąskotorowej, a także działań obywatelskich. Drugim, niezbędnym elementem inicjatywy będzie spacer badawczy, podczas którego seniorzy będą diagnozowali przestrzeń w Biłgoraju pod kątem dostosowania jej do potrzeb osób starszych.

Powstał plan promocji inicjatywy oraz rozpoczęto rekrutację. Na szczęście uczestnicy dopisali. W sumie, w wyjeździe do Przeworska i spotkaniu obywatelskim w dniu 7 sierpnia br. oraz spacerze badawczym po Biłgoraju w dniu 12 sierpnia br. uczestniczyło ponad trzydziestu seniorów.

Podczas wyjazdu seniorzy z uwagą słuchali opowieści kolejarza, zadawali pytania na temat  angażowania się osób starszych w działania lokalne w Przeworsku i okolicach. Wyjazd zakończył się wspólnym poczęstunkiem, który był okazją do rozmów o sposobach na aktywne spędzanie czasu wolnego. Spacer badawczy okazał się niezwykle ciekawą formą diagnozy przestrzeni dla seniorów z Biłgoraja. Wybrano miejsca spaceru (miasteczko trzech kultur, siłownia dla seniorów na świeżym powietrzu oraz nowy rynek) i zgodnie ze scenariuszem rozmawiano o otaczającej przestrzeni. Seniorzy zastanawiali się, które miejsce najbardziej odpowiada na ich potrzeby.

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!” współfinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

       

   

Translate »