W dniu 28 września b.r. 16 osobowa grupa seniorek i seniorów z Biłgoraja uczestniczyła w wizycie studyjnej do Rady Seniorów Miasta Kraśnik.

Grupa z Biłgoraja została ciepło przyjęta przez Panią Beatę Niedziałek – Kierowniczkę Referatu Spraw Społecznych Partycypacji i Sportu w Urzędzie Miasta Kraśnik. Radę Seniorów reprezentowała jej przewodnicząca – Pani Wiesława Lendzion i Zastępca – Pani Stanisława Ciempiel.

Biłgorajską grupę reprezentowali seniorzy – przedstawiciele organizacji senioralnych: Klubów Seniora działających przy Fundacji Bliżej Pasji oraz przy PCK, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe, Biłgorajskie Stowarzyszenie Amazonek, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz aktywni seniorzy – liderzy społeczności Biłgoraj. W spotkaniu obecna była Pani Małgorzata Gromadzka- – Inspektor ds. społecznych i zdrowia w Mieście Biłgoraj i przedstawicielka Fundacji Bliżej Pasji – Monika Dominik.

Spotkanie miało charakter wymiany doświadczeń i prezentacji podejmowanych przez Kraśnicką Radę Seniorów działań. Przedmiotem obserwacji i wymiany były m.in. geneza powstania, organizacja pracy Rady, prezentacja dokumentów programowych i sposobu ich tworzenia, sposoby rozpowszechniania i docierania do zróżnicowanych środowisk seniorskich, podejmowanie decyzji, ustalanie wspólnych stanowisk w ważnych dla seniorów sprawach, współpraca z Panem Burmistrzem Kraśnika i władzami.

Gospodarze dzielili się też dobrymi praktykami i korzyściami płynącymi z posiadania Rady w swoim mieście. Szczerze opowiadali też o trudnościach, z którymi, zwłaszcza na początku, borykali się seniorzy.

Miłym zakończeniem wizyty była deklaracja o chęci nawiązania mocniejszej współpracy pomiędzy seniorami z obu miast.

Serdecznie dziękujemy Miastu Kraśnik i Kraśnickiej Radzie Seniorów za podzielenie się swoją wiedzą                            i doświadczeniami płynącymi z prowadzonej polityki senioralnej w Kraśniku oraz za miłe przyjęcie. Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas zaowocuje dobrymi pomysłami na rozwijanie działalności Rady Seniorów w Biłgoraju.

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

 

 

 

Translate »