Inicjatywę obywatelska pod tym hasłem rozpoczęliśmy  opracować podczas warsztatów już w czerwca 2018r. Problem, którym chcieliśmy się zająć były dysfunkcje . W oparciu o to hasło wyszliśmy z inicjatywą do społeczności m. Biłgoraja by im przybliżyć ten problem, w szczególności problem młodzieży dysfunkcyjnej i z niepełnosprawnościami. Problem ten został przybliżony nie tylko społeczności seniorskiej jak również młodzieży nie tylko z m. Biłgoraja jak również spoza. Z tego typu problemem spotykamy się na co dzień we wszystkich grupach społecznych. Poprze naszą inicjatywę chcieliśmy przybliżyć seniorom jak i  młodzieży z Biłgoraja i okolic problem młodzieży dysfunkcyjnej i niepełnosprawnej.  Podstawowym problemem dysfunkcyjności jest zagospodarowanie wolnego czasu w sposób bardziej efektywny ze zwróceniem głównej uwagi na młodzież z tą dysfunkcyjnością. Duży wpływ na ten problem mają osoby starsze głównie rodzice- młode osoby często są pozostawione same sobie. A te osoby młode z czasem odpłacają się osobą starszym też pozostawiając ich samych sobie. W jakiś sensie jest to zapłata za okres wychowania młodych osób.

Na powyższy temat zostało zorganizowane spotkanie z Panem Markiem Jamrozem- przedstawicielem z Policji z KP. W Biłgoraju. Jak również zostało zorganizowane spotkanie z seniorami Domu Pomocy Społecznej oraz młodzieżą dysfunkcyjną w Janowie Lubelskim. W okresie tej naszej inicjatywy został zorganizowany wyjazd do Górecka Starego celem było powiązanie zadania z imprezą plenerową i spotkaniem z młodzieżą a przy okazji było zwiedzanie miejsc pamięci narodowej z okazji zbliżającej się rocznicy 100lecia odzyskania Niepodległości  Polski. Odwiedziliśmy również miejsca Pamięci Narodowej w Janowie Lubelskim gdzie przeprowadziliśmy ankietę wśród seniorów dotyczącą przyczyn „Młodzieży Dysfunkcyjnej”. Po zakończeniu tych wszystkich inicjatyw zostało zorganizowane spotkanie biłgorajskich seniorów podsumowujące problem młodzieży dysfunkcyjnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej przyczyny powstawania i ewentualne ich minimalizowanie.

Inicjatywa odbyła się  w ramach projektu „Senior ważny codziennie” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

 

Translate »