Zwiększenie obywatelskiej odpowiedzialności seniorów i wspólna poprawa bezpieczeństwa osób starszych, były tematem sierpniowego spotkania seniorów we Frampolu.

Inicjatywa obywatelska miała na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym, a także budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Z seniorami spotkał się dzielnicowy mł. asp. Paweł Gromadzki z Posterunku Policji we Frampolu. Omówił on zagrożenia dla seniorów najczęściej występujące w Gminie Frampol oraz przypominiał zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Policjant rozmawiał z seniorami o lokalnych problemach bezpieczeństwa na drodze. Ostrzegał przed miejscami i sytuacjami powodującymi największą ilość niebezpiecznych zdarzeń. Specjalna część spotkania poświęcił na temat odpowiedzialności cywilnej seniorów w czasie Pandemii Covid-19.

W drugiej części inicjatywy frampolscy seniorzy spotkali się z Pawłem Magdziakiem z Pogotowia Ratunkowego w Biłgoraju z podstacji we Frampolu. Specjalista uczył osoby starsze wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Omawiał także profilaktykę zwału mięśnia sercowego i udaru mózgu. Podczas spotkania ratownik mówił o numerach alarmowych, jak zachować się w przypadku gdy jesteśmy świadkiem ataku padaczki, wypadku, omdlenia, podtopienia oraz porażenia prądem. Seniorzy podczas spotkania pogłębili wiedzę w tak ważnych kwestiach jak np. oparzenia, złamania zwichnięcia, wykonywania opatrunków. Nowością dla wszystkich Seniorów był numer ICE – to kontakt do osoby bliskiej, która udzieli ważnych informacji o poszkodowanym służbom ratunkowym. Uczestnicy zadawali wiele pytań opartych na własnych doświadczeniach. Niestety ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w związku z koronawirusem nie odbyły się zajęcia praktyczne m.in. resuscytacja na fantomie i korzystanie z AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Inicjatywa zrealizowana została w ramach projektu „No i cóż, że wiek!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

    

Translate »