Nikt nie był przygotowany na sytuację pandemii spowodowanej wirusem COVID 19. Należy jednak dołożyć wszelkich starań, żeby jej skutki były jak najmniejsze dla obywateli. Wśród grup szczególnie zagrożonych znajdują się osoby starsze – samotne, wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu stanu zdrowia lub niepełnosprawności. Zgodnie z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

W tym szczególnie trudnym czasie aktywność inicjatyw społecznych zasługuje na najwyższą uwagę. Warto szeroko upowszechniać informacje o społecznych inicjatywach, aby docenić ludzi, którzy je tworzą oraz aby inspirować innych.

Taka też jest inicjatywa uczestniczek projektu „No i cóż, że wiek” realizowanego przez Fundację Bliżej Pasji, w ramach której odbyło się spotkane opiekunek PCK i seniorów z Biłgoraja na temat zagrożeń związanych z Covid-19. W czasie pandemii siostry PCK i wolontariusze świadczyli pomoc sąsiedzką i opiekuńczą dla najbardziej potrzebujących seniorów. Podczas spotkania uczyli podopiecznych jak dbać o siebie w czasie pandemii, jak zmniejszyć ryzyko zakażenia, co robić, aby bezpiecznie zrobić zakupy, iść do lekarza, czy spotkać się ze znajomymi. Ważne jest również wsparcie psychiczne i towarzyskie. Prowadzący zwracali uwagę na to, żeby nikt w tych trudnych czasach nie czuł się opuszczony prze innych.

Inicjatywa zrealizowana została w ramach projektu „No i cóż, że wiek!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

       

       

 

 

Translate »