Pomysł na inicjatywę jest wynikiem wspólnej pracy aktywnych seniorów z Woli Obszańskiej – uczestników projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!”.

–  Chcieliśmy zwiększyć obywatelską odpowiedzialność seniorów i popraw bezpieczeństwo osób starszych z Woli Obszańskiej– opowiada Edward Syty – członek grupy odpowiedzialnej za inicjatywę. Na szczęście nie działał sam:

Dodatkowo poprzez tą inicjatywę chcieliśmy zintegrować seniorów oraz podnieść ich aktywność, zachęcić do wyjścia z domu. Pokazać, że na naukę nigdy nie jest za późno – podkreślają Tadeusz Podiasek, Jan Syty oraz Stefania Syta.

Blisko czterdzieści godzin edukacji w postaci: szkoleń, wizyty studyjnej i spotkań coachingach, to czas jaki aktywni seniorzy poświęcili na zorganizowanie inicjatywy pn.: „Bezpieczny Senior!”.

Realizacja inicjatywy została podzielona na kilka etapów. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę inicjatywną podczas spotkania coachingowego. Wtedy to ustalono, że zostanie zorganizowane spotkanie edukacyjne dotyczące aktywności, odpowiedzialności i bezpieczeństwa seniorów.

Powstał plan promocji inicjatywy oraz rozpoczęto rekrutację. Spotkanie zostało zorganizowane 25 września br.  Na szczęście pogoda i uczestnicy dopisali i w dniu spotkania w Woli Obszańskiej było 38 osób.

Spotkanie o bezpieczeństwie poprowadził młodszy aspirant Łukasz Wojnas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju. Podczas spotkania omówione zostały zagrożenia najczęściej występujące w powicie biłgorajskim oraz przypomnienie zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Poruszone były lokalne problemy związane z bezpieczeństwem na drodze. Seniorzy zostali ostrzeżeni przed miejscami i sytuacjami powodującymi największą ilość niebezpiecznych zdarzeń. Najbardziej atrakcyjne i przemawiające do wyobraźni seniorów okazały się filmy  obrazujące rzeczywiste zagrożenia dla niechronionych uczestników ruchu.

Efektem spotkania był wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym, a także budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, integracja seniorów oraz wzrost motywacji do aktywności.

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

           

Translate »