W dniu 16 czerwca 2015 r. grupa aktywnych seniorów z powiatu biłgorajskiego pracowała nad diagnozą swoich społeczności, nad działaniami jakie w tej społeczności można podjąć oraz jaki zespół osób należy zaangażować, aby przygotowywanie inicjatyw i ich realizacja zakończyły się powodzeniem. Zostały utworzone grupy skupiające liderów i liderki, które wspólnie będą realizować inicjatywy. Rozpoczęto pracę nad pomysłami na inicjatywy.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu „Zdejmij kapcie, załóż buty!”. Projekt jest współfinansowany  ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

 

 

Translate »