Projekt jest realizowany od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

Jego celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dziedzictwa o znaczeniu narodowym – utworów muzyki klasycznej skomponowanej przez Polaków. Głównym działaniem jest zorganizowanie 3 koncertów muzyki klasycznej, podczas których przybliżone zostaną utwory oraz sylwetki polskich kompozytorów: F. Chopina, S. Moniuszki, K. Szymanowskiego, I. Paderewskiego, R. Twardowskiego, W. Lutosławskiego, S. Behra, H. M. Góreckiego, T. Bairda. Dodatkowo młodzież zostanie zapoznana z osobami wielkich kompozytorów podczas warsztatów zorganizowanych w szkołach. Szkoły zorganizują też spotkanie dla mieszkańców swojej miejscowości, żeby również lokalna społeczność zapoznała się z postaciami, które włożyły wybitny wkład w polską twórczość.

Dzięki zorganizowanym wydarzeniom 400 osób – uczniów szkół w Bukowej, Smólsku, Starym Bidaczowie i Hucie Krzeszowskiej – zostanie zapoznanych z najpiękniejszymi utworami polskiej muzyki klasycznej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju oraz Stowarzyszeniem „DĄB” w Ciosmach.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Translate »