Zmiana w najbliższym otoczeniu, miasteczku, wiosce, w szkole, w domu, zmiana w ludziach, zmiana w sobie samym… kiedy jest na nie czas? Co przyniosą?

Młodzież podczas majowych warsztatów on-line uczyła się czym są i jak wprowadzać zmiany społeczne w swojej wspólnocie lokalnej, kogo do tego zaangażować i jakie przyniosą korzyści mieszkańcom i mieszankom. I wreszcie – jakie są przyczyny oporu przed zmianami.

Młodzi zgłębiali też wiedzę na temat współodpowiedzialności za swoją społeczność, zastanawiali się, co to znaczy wymagać od siebie i jak angażować innych do współpracy w działania szkolne i społeczne.

Dużo energii dla młodzieży we wprowadzaniu dobrych zmian!

Projekt „Jesteśmy młodzi  – o obywatelskość nam chodzi!” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

Translate »