Powrót harcerstwa do szkół – to ostatnia już inicjatywa realizowana przez grupę seniorek -uczestniczek projektu „Zdejmij kapcie, załóż buty!”.

Idea prawdziwego harcerstwa jest wartościowa i nadal aktualna i dlatego osoby związane od dzieciństwa z harcerstwem postanowiły odrodzić, przypomnieć i zachęcić do tej idei młodsze pokolenia. W tym celu zostały zorganizowane spotkania – warsztaty muzyczne, na których starsi harcerze przypominali sobie pieśni harcerskie, klimat harcerskich spotkań, zbiórek, wyjazdów. Zostały nawiązane kontakty ze szkołami, nauczycielami, młodzieżą, a także z jedyną istniejącą w Biłgoraju drużyną harcerską, składającą się z uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Biłgoraju, od lat niezwykle przyjaznej idei harcerstwa. Punktem kulminacyjnym inicjatywy było spotkanie „Wieczornica harcerska” odbywające się dnia 3 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju. Było to spotkanie wielopokoleniowe, w którym udział wzięli przedstawiciele władz miasta, dyrekcja szkoły, nauczyciele, młodzież, seniorzy, drużyna harcerska i inni – łącznie kilkadziesiąt osób. Nie zabrakło harcerskiej atmosfery, śpiewów, wspomnień. Zarażona harcerską pasją młodzież zgłaszała swoją chęć przystąpienia do harcerstwa, taką chęć wyrazili również niektórzy nauczyciele.

Jak mówi Lucyna Solska – harcmistrz ZHP – jest to najlepszy efekt naszej inicjatywy, aby młodzi ludzie garnęli się go harcerstwa i widzieli w nim korzyść dla samych siebie i dla otoczenia. Harcerstwo kształtuje charakter, wychowuje, hartuje duszę i ciało. Im więcej byłoby harcerzy, tym więcej byłoby dobrych ludzi – kontynuuje Lucyna Solska.

Co zatem należy zrobić, jakie podjąć kroki, aby harcerzem zostać? Wieloletnia wychowawczyni harcerzy w Biłgoraju – Pani Solska – informuje, iż chętna młodzież powinna zgłosić się do dyrekcji swojej szkoły lub do wychowawców klas, którzy pokierują młodzież do odpowiedniego opiekuna. W zamyśle realizatorów inicjatywy to właśnie szkoły powinny być kolebką odradzającego się harcerstwa.

Inicjatywa odbyła się w ramach projektu „Zdejmij kapcie załóż buty!” realizowanym przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju.

Projekt „Zdejmij kapcie, załóż buty!” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Translate »