Uczestnicy projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!” to osoby po 60tym roku życia z powiatu biłgorajskiego. W ramach projektu ukończyli szkolenia przygotowujące ich do realizacji inicjatyw obywatelskich. Inicjatywy były przygotowywane w kilkuosobowych grupkach. Jedną z takich grup stworzyli członkowie biłgorajskiej sekcji emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego: liderka grupy Janina Sumicz, oraz członkowie grupy – Jan Obszański, Teresa Bartnik i  Tadeusz Siwiela. Grupa inicjatywna pod nazwą „Aktywni Seniorzy”, składająca się z byłych nauczycieli i pracowników oświaty, skupiła się w bieżącym roku na akcji, która miała doprowadzić do reaktywacji działań swojej sekcji. Działania bowiem ze względu na pandemię zostały na wiele miesięcy zawieszone. To doprowadziło u seniorów do bierności, niechęci do wychodzenia z domu, wręcz lęku przed spotkaniami z innymi ludźmi. Taka postawa doprowadziła niejedną osobę do gorszego stanu psychicznego, a przez to również do podupadania na zdrowiu. Dostrzegając ten problem, grupa wyszła z inicjatywą pobudzenia aktywności społecznej seniorów będących dawnej osobami bardzo zaangażowanymi w działania.

W ramach inicjatywy uczestnicy skupili się ponownej integracji grupy byłych pracowników oświaty, jak również na wzroście aktywności starszych. Jedną z okazji służących tym celom było zorganizowanie wyjazdu do Kozłówki w dniu 1 września 2021, w trakcie którego oprócz zwiedzania Pałacu Zamoyskich, seniorzy zorganizowali spotkanie otwarte na temat potrzeb osób starszych z Biłgoraja oraz pomysłów na dalsze działania sekcji. W wyjeździe, zwiedzaniu i spotkaniu uczestniczyło 19 osób.

Członkowie grupy zauważyli, iż projekt, w którym mają możliwość uczestniczyć, jest bardzo przydatny – emeryci dzięki niemu ponownie, po okresach zamknięcia pandemicznego, zaczęli wychodzić z domu, nawiązali nowe kontakty, wychodzą na spotkania, dzięki którym ich psychika jest podbudowywana. Grupa zaplanowała dalsze działania, także na rzecz innych osób, jak to miała w zwyczaju w przeszłości czynić – na rzecz dzieci, niepełnosprawnych czy seniorów w bardziej sędziwym wieku.

Epidemia spowodowała zerwanie więzi między członkami sekcji emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzięki inicjatywie nastąpiła ich ponowna integracja. Grupa inicjatywna swoimi działaniami, chciała przekonać – i niewątpliwie w dużej mierze się to udało – iż warto być aktywnym i chętnym do działania, gdyż służy to zarówno innym, ale też społecznikom podejmującym aktywność na rzecz innych. Inicjatywa sprawiła, iż nastąpił wzrost zainteresowania sprawami obywatelskimi wśród emerytów skupionych wokół Związku Nauczycielstwa Polskiego w Biłgoraju, a ich pozytywna postawa zaangażowania obywatelskiego wpływa na innych mieszkańców powiatu. Wiadomo, że przykład pociąga, zatem ci, którzy uczestniczyli w inicjatywie zorganizowanej przez czwórkę seniorów, sami będą być może chcieli dać coś od siebie innym. I oby tak było.

Projekt „Zaangażowanie ma znaczenie!” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 i realizowany jest przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju.

 

Translate »