Pierwsza debata oxfordzka w ramach projektu „Jesteśmy Młodzi o obywatelskość nam chodzi!” odbyła się w Korytkowie 21.11.2021.

Młodzież  odniosła się do zagadnienia: używanie telefonów komórkowych w szkole jest dobrym rozwiązaniem. Zostały przedstawione argumenty za i przeciw, ostatecznie w wyniku głosowanie publiczności wygrała przedstawiona teza, chociaż nie brakowało bardzo cennych argumentów przeciwnej strony o szkodliwości używania telefonów komórkowych w szkole.

W krótkim  odstępie czasu odbyła się druga debata, tym razem wyzwanie podjęła młodzież z Dąbrowicy w dn.25.11.2021.

-To już druga nasza debata, po tej organizowanej w Korytkowie Dużym, w której pod dyskusję młodym osobom dajemy konkretny temat, konkretna tezę i pozwala im przygotować argumenty „za” i argumenty „przeciw”. Są dwie drużyny, jedna z nich broni tezy, druga próbuje ją obalić. Zależy nam na tym, by w społeczności szkolnej i lokalnej młodzież wydobywała umiejętności publicznego wypowiadania się, argumentowania, uzasadniania swoich tez i nabrała pewności siebie podczas prezentacji przed szerszą publicznością. Takie umiejętności są bardzo potrzebne, a same debaty wpływają na partycypację obywatelką w szkole- mówi Agata Czwórnóg, prezes biłgorajskiej Fundacji „Bliżej Pasji”.

Teza nad jaką debatowała  młodzież jest bardzo aktualna bo dotyczy ochrony klimatu. Pojedynczy człowiek ma wpływ na ochronę klimatu, z tą tezą zmierzyła się młodzież. Niezależenie od argumentacji propozycji i opozycji  argumenty obu stron były bardzo merytoryczne i trafne. Wspólnym mianownikiem debaty było przekonanie, iż problem ten jest ważny i każdy musi podejmować działania służące ochronie klimatu, nawet jeśli w indywidulanym odbiorze wydają się być one mało efektywne. Ostatecznie teza propozycji wygrała.

Debata została zakończona z poczuciem dumy u jury, iż młodzież stawiła czoło zadaniu na wysokim poziomie,  satysfakcji debatującej młodzieży oraz ogólnego przekonania, ze takie wydarzenie jest bardzo ważne dla całej społeczności szkolnej.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

   

   

   

Translate »