W dniu 27 maja 2019 r. odbyła się jednodniowa wizyta studyjna do Lublina, w której wzięło udział 37 osób ze społeczności Smólska Dużego.

Pierwszym podmiotem, który odwiedzili uczestnicy była Miejska Pasieka Artystyczna na Dachach. W tym miejscu Pan Marcin Sudziński oprowadzał i opowiadał o pomyśle i idei funkcjonowania Pasieki.

Kolejnym było Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, gdzie Pani Barbara Małyszczak – Piróg oraz Pani Agnieszka Drewniak opowiedziały o idei CSK i specyfice funkcjonowania. Uczestnicy dowiedzieli się, iż Centrum Spotkania Kultur to nie tylko instytucja, ale przede wszystkim idea. Centrum jako pełna koncepcja to oferta programowa i podejmowane aktywności. Uczestnicy zostali oprowadzeni i dowiedzieli się o działaniah i projektach realizowanych przez CSK. Kolejne miejsce i koncepcja to Brain Damage Gallery, jako jedyna w Polsce i jedna z pierwszych na świecie galerii dedykowanych graffiti writingowi i jego ewolucji.

Ostatnim miejscem podczas wizyty studyjnej było Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”, gdzie pani Dyrektor Edyta Karczmarska – Greguła wprowadziła nas do Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS.

Mogliśmy sprawdzić na żywo jak w Inkubatorze działają media akademickie: Akademickie Radio CentrumTelewizja Akademicka TV UMCS oraz prowadzone są praktyczne zajęcia kierunku Produkcja Medialna – opowiada z zachwytem jeden z uczniów- uczestnik wizyty.

Wspólny wyjazd był dobrą okazją do integracji, lepszego poznania się w niecodziennych sytuacjach.

Wizyta została zrealizowana w ramach projektu „Ja – obywatel!”. Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

              

Translate »