W styczniu br. odbyły się ostatnie warsztaty obywatelskie dla młodzieży oraz dla dorosłych mieszkańców w Smólsku, Soli, Korytkowie i Bidaczowie. Na ostatnich zajęciach młodzi i dorośli uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności na temat tego jak skutecznie zarządzać projektem obywatelskim, jak pozyskiwać i motywować wolontariuszy do działania oraz jak osiągać zaplanowane cele. W ramach warsztatu powstały plany projektów obywatelskich, które będą wdrażane w społeczności w kolejnym etapie realizacji projektu.

Warsztaty dla młodzieży oraz dla społeczności lokalnej odbyły się  8, 15 i 22 stycznia 2019 r. Tym razem uczestnicy projektu dopracowywali koncepcje na inicjatywy obywatelskiej, przy okazji korzystając z aktywnych metod uczenia się, tak aby zdobywanie wiedzy i umiejętności, szczególnie dla osób młodych, było połączone z elementami zabawy i zdrowej rywalizacji. Było to już ostatnie spotkanie warsztatowe, teraz czas na działanie. Każda grupa i młodych i starszych – niebawem rozpocznie realizację inicjatyw obywatelskich.

Celem projektu „Ja – obywatel!” jest zwiększenie zaangażowania i zainteresowania udziałem w życiu publicznym i społecznym w wymiarze indywidualnym i grupowym 105 osobowej grupy młodzieży w wieku 11-14 lat i 80 osobowej grupy dorosłych mieszkańców czterech wiosek w Gminie Biłgoraj: Smólsko, Bidaczów, Korytków i Sól w okresie od 01.09.2018 r do 30.06.2019 r.

                        

                         

Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Translate »