Grupa inicjatywna seniorów z Woli Obszańskiej przygotowała i zorganizowała inicjatywę pt. „Dzień Aktywnego Seniora w Woli Obszańskiej!”. Prace na pomysłem rozpoczęły się w trakcie warsztatów, wtedy to  pojawił się pomysł aby zorganizować  atrakcyjne działanie dzięki któremu zachęcimy  do wyjścia  z domów osoby starsze, które nie są aktywne i dotychczas nie integrowały się z innymi seniorami we wspólnych działaniach.  Pomysł zrealizowania inicjatywy w formie dnia seniora zrodził się  w wyniku  tzw. „burzy mózgów”. Efektem tej pracy była konkluzja, że takie otwarte spotkanie dla wszystkich seniorów, w pierwszej kolejności pozwoli na integrację środowiska seniorów, co będzie pierwszym krokiem do dalszej aktywizacji społecznej  seniorów.

Po fazie koncepcyjnej grupa rozpoczęła przygotowania do inicjatyw, takie jak: ułożenie programu wydarzenia, zaproszenie gości i seniorów, promocja inicjatywy w środowisku lokalnym, zakupy, przygotowanie sali, współpraca z lokalnymi podmiotami i instytucjami.  Efektem działań przygotowawczych było zrealizowanie wydarzenia. 27 października, w piękne niedzielne popołudnie, Dnia Aktywnego Seniora w Woli Obszańskiej!

W pierwszej kolejności była tzw. część artystyczna. Były i występy zaproszonych grup jak: zespół śpiewaczy seniorów  „Wolanki” i pokazy skeczy przygotowane przez seniorów jak również  wspólny śpiew, ale tez rozmowy o tym jak seniorzy mogą być aktywni w środowisku lokalnym. Na spotkanie przybyło wielu seniorów, również takich, którzy na co dzień nie są zbyt aktywni społecznie. Po części artystycznej był mały poczęstunek i wspólna integracja.

Wszyscy seniorzy byli bardzo zadowoleni, a my poprzez realizację takich inicjatyw  widzimy  jak ważne są takie działania, ponieważ działalność społeczna daje wiele satysfakcji, szczególnie jeśli widzimy efekty czyli to jak inni dołączają do działalności w środowisku lokalnym.

Inicjatywa odbyła się w ramach projektu „ Wiek nie odbiera odpowiedzialności” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

       

Translate »