Partycypacja nie jest  prosto brzmiącym sformułowaniem, dla wielu uczestników projektu „Obywatelsi”  było to  dość obco brzmiące słowo. Ale treść jaka kryje się za tym jest bardzo ważna, bo to przecież współdecydowanie, współodpowiedzialność obywateli za wszystkie sprawy, które ich dotyczą. Bez partycypacji nie ma dojrzałej demokracji, zatem bardzo ważne jest to aby uczyć i zachęcać już od najmłodszych lat dzieci i młodzież do aktywności obywatelskiej. Ze względów oczywistych, tj. wiek w wielu formach takiego zaangażowania dzieci i młodzież nie może  w pełni uczestniczyć np. wybory, ograniczenia wieku w głosowaniu na budżet obywatelski itp. ale nigdy nie jest za wcześnie aby edukować i próbować stwarzać przynajmniej warunki do symulacji partycypacji. Tak też się stało w trakcie projektu  „Obywatelsi !” .

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym podzieleni na trzy grupy wypracowali pomysły na symulacje „zdarzeń” partycypacyjnych.  W tym artykule przedstawiona zostanie pierwsza symulacja, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Korytkowie.  Pomysł na symulację pt. „Dzień Koloru” pojawiał się w trakcie warsztatów. Młodzież w trakcie tzw. „burzy mózgów” przedstawiała różne propozycje symulacji. Tych pomysłów było bardzo wiele, niektóre z nich nie do końca miały charakter partycypacyjny, ale jeden pomysł był bardzo ciekawy i nowatorski. Ktoś rzucił hasło:  zróbmy dzień koloru, tak aby każda klasa przyszła w dany dzień ubrana zgodnie z wylosowanym kolorem, który będzie oznaczał ważną sprawę, problem. Pomysł ten bardzo się spodobał wszystkim, jako forma happeningu ale brakowało elementu partycypacji, zatem grupa dopracowała myśl. Ostatecznie symulacja pt. Dzień Koloru bazowała na pierwszym  skojarzeniu  kolor- jakaś ważna sprawa. W ten sposób  kolor zielony oznaczał sprawy ekologii, kolor żółty – wolontariat, kolor biały – wolność, pokój oraz kolor czerwony – profilaktykę przeciwnowotworową.

Cały sens symulacji polegał na tym, iż chętne klasy, począwszy od klasy 4 do 8 klasy wylosowały jeden kolor i w wybrany dzień tj. od 12 do 19 października wcieliły się w przedstawicieli organizacji uwrażliwiając na dany problem. W tym dniu zakładały ubrania w danym kolorze oraz na forum szkoły prezentowały dany problem np. ekologia, wolontariat. Elementem stałym każdej akcji była prezentacja „stała” która została w szkole.

Na zakończenie symulacji komisja złożona z przedstawicieli uczniów oraz nauczycieli wybrała najlepszą formę prezentacji danego problemu. Zwycięska klasa została nagrodzona.

Wrażenia z symulacji były bardzo pozytywne, bo okazuje się można w ciekawej angażującej formie przedstawiać ważne zagadnienia i problemy a dodatkowa zachęta w postaci nagrody dodatkowo motywuje klasy i uczniów do działania. Niewątpliwym sukcesem tej symulacji był jej nowatorski, ciekawy charakter będący połączeniem happeningu z wczuciem się w role przedstawicieli  działających w danym obszarze np. wolontariatu, ekologii, którzy w ciekawy sposób chcą zwrócić uwagę na ważne tematy. Gdyby nie pandemia oraz ograniczenia z tego wynikające efekty symulacji były jeszcze większe ponieważ można byłoby zaprosić do szkoły społeczność lokalną, przedstawicieli władz lokalnych oraz lokalne NGO, ale jak mówi przysłowie „ co się odwlecze to nie uciecze”.

         

Symulacja została przeprowadzona w ramach projektu „Obywatelsi!” współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw obywatelskich na lata 2014 – 2020.

           

Translate »