Fundacja Bliżej Pasji wraz z Partnerem – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju, z dniem 1 czerwca b.r. rozpoczęła realizację projektu „Senior ma znaczenie!”, którego celem jest zwiększenie udziału seniorów z Powiatu Biłgoraj w życiu społeczności lokalnej.

Do projektu zostało przyjętych 40 seniorów, którzy w dniach 13 i 15 lipca b.r. rozpoczęli cykl spotkań edukacyjnych, nazwanych „Laboratorium partycypacji”. Najstarsze pokolenie będzie aktywnie uczestniczyć w warsztatach, podejmując takie tematy jak: liderstwo, gromadzenie innych wokół wspólnych spraw, udział w procesach decyzyjnych, wolontariat, planowanie własnych inicjatyw i wiele innych.

Poprzez naukę i pozostałe działania w projekcie, o których będziemy na bieżąco informować, pragniemy pokazać, iż SENIORZY MAJĄ ZNACZENIE oraz istotny wpływ na życie swoich społeczności.

 IMG_7428    IMG_7381

 

Projekt „Senior ma znaczenie!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Translate »