W trakcie pracy warsztatowej z grupą młodzieży z klasy VI i VII w Smólsku powstało  wiele ciekawych pomysłów na realizację projektów obywatelskich, dotyczyły one różnych obszarów tematycznych, a jednym z nich była ekologia. Grupa młodzieży uczestniczącej w warsztatach od X 2018 do I 2019 r.  w trakcie tzw. „burzy mózgów”, zauważyła, iż wciąż  istotnym problemem jest niska świadomość ekologiczna w społeczności lokalnej zarówno wśród młodych jak starszych mieszkańców. Problem jaki zauważyli ostatecznie został  wybrany przez grupę uczestników jak ważny i który powinien być dalej rozwijany jako projekt obywatelskiej. Grupa wybrała także tytuł projektu – Ekologia na co dzień !

Młodzi uczestnicy wyznaczyli sobie kilka celów, które były ważne do osiągniecia w związku z realizacją projektu  obywatelskiego.

Najważniejszym celem było upowszechnianie wiedzy i zachęcanie mieszkańców, szczególnie zaś ludzi młodych,  do działań proekologicznych. Poza tym projekt miał na celu pokazanie pozytywnych wzorców zachowań, zwiększenie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej.

Po zakończeniu warsztatów grupa inicjatywna, składająca się z 4 uczestników warsztatów z pomocą wychowawcy, nauczycieli oraz coacha rozpoczęła przygotowania projektu obywatelskiego od podziału zadań,  przygotowania szczegółowego programu działań i upowszechnienia informacji wśród społeczności szkolnej. Ważnym celem jaki sobie postawiła grupa wraz z wychowawcą było aktywne  zaangażowanie całej szkoły w projekt.

Finałem przygotowań była realizacja projektu obywatelskiego 25– 26  kwietnia w szkole w Smólsku pt. „Ekologia na co dzień”.

Projekt obywatelki rozpoczął się od prezentacji tematycznej  prac ekologicznych wykonanych wcześniej przez uczniów. Były one związane z ważnymi informacjami dotyczącymi  np. zagadnień związanych z ochroną środowiska, oszczędzaniem surowców, segregacją odpadów. Wszystkie prace wykonane w różnych technikach i różnymi metodami  zostały umieszczone na  zakupionych w tym celu tablicach korkowych. Po zakończonym projekcie  wszystkie tablice zostały wyeksponowane w szkole w ogólnodostępnej przestrzeni w formie wystawy jako trwały element projektu.
Kolejnym ważnym punktem w programie projektu obywatelskiego był happening ekologiczny, podczas którego uczniowie z poszczególnych klas prezentowali wykonane przez siebie plakaty, hasła, transparenty jak również przedstawili scenki tematyczne i śpiewali piosenki, których celem było zwrócenie uwagi na kwestie ekologiczne.  Społeczność całej szkoły została zaangażowana w inicjatywę. Każda grupa wiekowa miała jakieś określone zadanie do przygotowania np. uczniowie klas młodszych mieli możliwość wykazania się umiejętnością porządkowania i segregacji odpadów. Uczniowie zadbali również o otoczenie szkoły, uporządkowali teren zielony oraz  symbolicznie posadzili krzewy ozdobne. Na zakończenie odbyło się spotkanie przy ognisku, które dodatkowo miało charakter integracyjny oraz było miłym podsumowanie całej akcji.  Bezpośrednie włączenie się   tak wielu uczniów w akcję było ambitnym założeniem  ale dzięki temu łatwiej jest osiągnąć – w praktyce-  zakładane efekty.

Na zakończenie projektu młodzież podkreślała jak ważne dla nich było doświadczenie z realizacji tego projektu obywatelskiego, ponieważ oprócz zakładanych celów ciekawie i pożytecznie spędzili wspólny czas, zrobili coś pożytecznego, dzięki czemu mieli poczucie wpływu na rzeczywistość a co ważne taka akcja pozwala w praktyce uczyć właściwych postaw obywatelskich oraz odpowiedzialności nie tylko za siebie ale także szerzej za  swoją małą społeczność lokalną.

Projekt obywatelski został zrealizowany w  ramach projektu „Ja – obywatel!”.

Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

        

Translate »