Na terenie zajazdu „Złoty Łan” we Frampolu w dniu 12 sierpnia 2021 roku odbyła się druga Frampolska Seniorada Obywatelska (pierwsza miała miejsce w ubiegłym roku w październiku). Seniorada to głównie zawody sportowe pomiędzy trzema klubami seniora – z Janowa Lubelskiego, z Kraśnika i Frampola, ale również okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń pomiędzy klubami seniora, szansa na integrację oraz okazja do przedstawienia potrzeb i pomysłów środowiska senioralnego z Frampola przedstawicielom lokalnych władz, którzy ochoczo odpowiedzieli na zaproszenie organizatorów i kibicowali seniorom w zawodach.

Organizatorami akcji byli uczestnicy projektu „Zaangażowanie ma znaczenie” na czele z liderem grupki odpowiedzialnej za Senioradę – panem Romanem Dubielem. Cele Seniorady to wzrost aktywności seniorów, integracja środowisk senioralnych poprzez wspólną zabawę ruchową, czynne angażowanie społeczności lokalnej w rozwój sportu, współpraca z organami samorządowymi oraz krzewienie zasad fair play w sporcie i życiu codziennym.

Piękna pogoda sprzyjała realizacji różnorodnych zawodów sportowych, w których wzięły udział osoby po sześćdziesiątym roku życia. Atmosfera podczas akcji była bardzo pozytywna – uczestnicy fantastycznie się bawili, o czym świadczą załączone zdjęcia.

Ufamy, iż w przyszłym roku członkowie klubu seniora „Kwiaty jesieni” zorganizują kolejną Frampolską Senioradę Obywatelską, i impreza ta na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń Frampola.

Relacje z mediów o wydarzeniu:

https://lubelskie.info/powiat-bilgorajski-frampolska-senioriada-obywatelska/

https://gazetabilgoraj.pl/frampolska-seniorada-obywatelska/

http://bilgoraj.com.pl/frampolska-seniorada-obywatelska,,3,11,11,1,27694,n.html

https://bilgorajska.pl/aktualnosc,24428,0,0,0,Frampolska-Senioriada-Obywatelska.html

Projekt „Zaangażowanie ma znaczenie!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji z Biłgoraja i dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

       

         

 

Translate »