W środę, 12 grudnia b.r. odbyła się Gala Partycypacji podsumowująca projekt  „Senior ważny codziennie!” realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju.

Projekt skierowany był do seniorów z powiatu biłgorajskiego i głównym jego celem było zwiększenie czynnego udziału osób po 60 roku życia w życiu lokalnym. Cele wydarzenia to: propagowanie dobrych praktyk partycypacji seniorów, w tym działań i projektów wspierających aktywność społeczną, dyskusja o problemach osób starszych w Powiecie Biłgoraj i możliwych kierunkach wsparcia mobilizujących potencjał lokalny, podsumowanie efektów pracy seniorów w projekcie, czyli 17 inicjatyw, w których wzięło udział ponad 250 seniorów z powiatu biłgorajskiego.

Wszystkich obecnych powitała Monika Dominik, wiceprezes Fundacji Bliżej Pasji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. burmistrz Janusz Rosłan oraz dyrektor GOK w Biłgoraju Celina Skromak.

– To Państwo na co dzień udowadniacie, że aktywność życiowa nie kończy się na zawodowej. To Państwo kultywujecie lokalne tradycje, rozwijacie własne pasje i zarażacie tym młodsze pokolenia. To Państwu chce się wyjść z domu i spotkać z innymi – zwróciła się do uczestników projektu dyrektor Celina Skromak.

Projekt zapoczątkował także działalność “Seniorklubu”, którego główne założenia to zwiększenie udziału osób starszych w życiu publicznym, zwiększenie możliwości wpływu osób starszych na otaczającą rzeczywistość oraz szansa na zaspokojenie potrzeb seniorów. Jak mówiła Agnieszka Wojnarska, wiceprezes Fundacji Bliżej Pasji do tej pory zorganizowano cztery spotkania “Seniorklubu”, których celem była dyskusja o problemach seniorów oraz pomysłach na ich rozwiązanie.

O szczegółach projektu mówi wiceprezes Fundacji „Bliżej Pasji”, Monika Dominik:

Projekt „Senior ważny codziennie!” współfinansowano ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Translate »