Dnia 11 października w Biłgoraju odbyło się spotkanie warsztatowe pn. „Hospicjum to tez życie”. Organizatorem wydarzenia byli liderzy projektu „Senior ważny codziennie” wraz z  Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział w Biłgoraju. Jak mówi członek zarządu PCK Maria Różańska, z chorobą, starością ludzi trzeba oswajać i budzić w nich empatię, która jest gwarancją ludzkiej godności. –Wszyscy się kiedyś zestarzejemy, może dotknąć nas choroba lub w naszej rodzinie, najbliższym otoczeniu są ludzie w podeszłym wieku, schorowani, czy tacy, którzy są na progu życia. Musimy się nimi opiekować, zapewnić warunki nie urągające ludzkiej godności i nie zostawiać ich samymi sobie, tylko być z nimi do końca. Nie zawsze możliwe jest to w domu rodzinny, dlatego są takie miejsca jak hospicja i są osoby w nich posługujące.

W ramach spotkania odbyły się wykłady i prelekcje m. in. ks. Michała Przybysza, który mówił o opiece prowadzonej w hospicjum w Łabuńkach. W hospicjum personel stara się zapewnić możliwie najlepszą opiekę na ostatnim etapie życia. Zapewnienie opieki w hospicjum oznacza przede wszystkim walkę z bólem, zapewnienie komfortu i wsparcia zarówno chorym, jak i ich bliskim. Hospicjum to właściwie nie miejsce, a raczej wieloaspektowy program opieki nad umierającym chorym.

Prelegentka dr Grażyna Księżycka tłumaczyła, na czym polega praca oddziału dla przewlekle chorych w Tarnogrodzie, a pielęgniarka dyplomowana Jolanta Strzałka wyjaśniała, w jaki sposób należy dbać o higienę pacjenta przewlekle chorego. Natomiast siostra PCK Maria Kubina przybliżyła codzienne funkcjonowanie Punktu Opieki PCK nad chorym w domu.

Dla chorego najcenniejsza jest opieka, jaką bliscy mogą zapewnić mu w domu rodzinnym. Dla członków rodziny, którzy się nim zajmują to jednak okres bardzo trudny. Krótki, ale dynamiczny przebieg choroby często destabilizuje ich bio-psycho-społeczne funkcjonowanie. Rodzina większość czasu poświęca choremu, starając się jednocześnie zmagać z codziennymi obowiązkami, na przykład pracą zawodową. Narasta wyczerpanie emocjonalne i fizyczne. Opiekunowie niedosypiają, zaniedbują swoje zdrowie. Jest to słabo dostrzegane przez innych, a ogromna rola bliskich niedoceniana. Należy pamiętać, że są to osoby, które nie tylko udzielają pomocy, ale również same jej potrzebują. I to jest zadanie dla profesjonalistów.

Bardzo ciekawym elementem spotkania były warsztaty opieki nad osobą obłożnie chorą obejmujące zmianę pościeli, ubrania, higienę chorego.

Spotkanie pozwoliło uświadomić uczestnikom, że w sytuacji, gdy stan zdrowia bliskich wymaga całodobowej, ciągłej opieki, istnieje szereg rozwiązań, które pomagają spełnić tę powinność i poszanować godność osoby chorej.

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Senior ważny codziennie!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

         

         

Translate »