Piknik integracyjny z oprawą muzyczną i poezją odbył się w dniu 24.08.2018 r. w miejscowości Zanie (gm. Księżpol, powiat biłgorajski, woj. lubelskie). Uczestniczyło w nim 26 osób seniorów – w tym członków Polskiego Związku Niewidomych Koła w Biłgoraju. Są to osoby z chorobami oczu, słabowidzące i niedowidzące.
Celem inicjatywy było zwiększenie stopnia integracji wśród seniorów z chorobami oczu i z niedowidzeniem, podniesienie poczucia własnej wartości, wzrost wiedzy o chorobach oczu wśród społeczności seniorów. Cele te mają przyczynić się do obywatelskiej postawy mieszkańców Biłgoraja wobec osób z chorobami oczu. Program wydarzenia został ustalony przez grupę inicjatywną, która rekrutowała uczestników, podzieliła zadania, zaplanowała poczęstunek w czasie spotkania.
Odbyły się warsztaty obywatelskie, a także integracja przy muzyce. Nie zabrakło śpiewu i pieśni biesiadnych, harcerskich śpiewanych niegdyś w czasach młodości w harcerstwie. Uczczono również 100-lecie Niepodległej Polski- śpiewając piosenki patriotyczne i żołnierskie.

Inicjatywa zrealizowana została w ramach projektu „Senior ważny codziennie!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Translate »