Już dwie grupy uczestników i uczestniczek projektu  „Jesteśmy młodzi – o obywatelskość nam chodzi!” wzięła udział w warsztatach przygotowujących do realizacji inicjatyw we własnych miejscowościach.

Młodzież z Soli i Bidaczowa Starego nie tylko słuchała o korzyściach z efektywnej komunikacji, ze współpracy i z synergii, ale także doświadczała tego na warsztatach. Poprzez różne metody partycypacyjne młodzi uczyli się jak brać osobistą odpowiedzialność za wyniki zespołu, zarządzać ryzykiem w działaniu, poprawić współpracę w zespole i podnieść jej efekty.

Jednym z elementów warsztatów było przygotowanie do kręcenia amatorskich filmików telefonami komórkowymi. Umiejętności takie jak: nagrywanie, montaż i opracowanie dźwięku, narzędzia do pracy z amatorskimi filmikami będą przydatne do utrwalenia działań w kolejnej części projektu .

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

       

        

       

 

 

 

Translate »