Pomysł na inicjatywę jest wynikiem wspólnej pracy aktywnych seniorów z Frampola – uczestników projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”.

–  Chcieliśmy poszukać nowych inspiracji dla obywatelskich działań osób starszych oraz płaszczyzn współpracy pomiędzy seniorami z Frampola i Zwierzyńca – opowiada Feliks Kuna. Na szczęście w realizacji tak ambitnego celu nie działał sam:- Poprzez tę inicjatywę chcieliśmy również zachęcić do wyjścia z domu, poznawania nowych miejsc i osób starszych, szczególnie tych którzy podejmują działania obywatelskie na rzecz swojej miejscowości – podkreślają Władysław Szpakowski i Józef Flis.

Wiele godzin edukacji w postaci warsztatów i spotkań na coachingach to czas, jaki aktywni seniorzy poświęcili na zorganizowanie inicjatywy pn.:„Zwierzyniec obywatelski”.

Realizacja inicjatywy została podzielona na kilka etapów. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę inicjatywną podczas spotkania coachingowego. Wtedy to ustalono, że zostanie zorganizowany wyjazd do Zwierzyńca, którego trasa miała objąć przystanki w miejscach pamięci oraz aktywności obywatelskiej seniorów.

Powstał plan promocji inicjatywy oraz rozpoczęto rekrutację. Pogoda i uczestnicy dopisali. W wyjeździe do Zwierzyńca oraz w spotkaniach dnia 9 września br. uczestniczyło dwudziestu seniorów. Pierwsze spotkanie obywatelskie miało miejsce w Trzęsinach, gdzie ks. Julian Brzezicki opowiadał o tym, jak udało mu się zaangażować mieszkańców w odbudowę zabytkowego kościoła i stworzyć przy parafii miejsce aktywności społecznej. Kolejnym miejscem, w którym zatrzymała się grupa seniorów, był cmentarz wojenny w Sochach, gdzie seniorzy złożyli wiązankę i zapalili znicze, aby uczcić pamięć ofiar ludobójstwa. W tym podniosłym duchu pojechali do Zwierzyńca, gdzie czekały ich spotkania z władzami miasta m.in. z Panią  Burmistrz Urszulą Kolman i Panią Sekretarz Edytą Wolanin, z Panią Dyrektor Centrum Kultury Edytą Sadło, seniorami z klubu seniora w Zwierzyńcu oraz przedstawicielami Kapeli Zwierzynieckiej. Spotkanie służyło nawiązaniu kontaktów i zakończyło się planowaniem wspólnych inicjatyw senioralnych w przyszłości.

Pomimo tak wielu atrakcji seniorzy z Frampola mieli siły i czas na odwiedzenie kilku ciekawych  miejsc w Zwierzyńcu, m.in. Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena, potocznie zwanego “na wodzie” oraz muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego. Tak bogata w program inicjatywa zakończyła się wieczorkiem wspomnień byłych działaczy sportowych z Frampola i Zwierzyńca, gdyż miasta te w przeszłości miały bogatą historię współpracy w dziedzinie sportu.

Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!” współfinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

  

  

Translate »