W dniu 8 września 2021 15- osobowa grupa seniorek i seniorów z Biłgoraja uczestniczyła w wizycie studyjnej, w ramach której otrzymała sporą dawkę inspiracji do aktywności na rzecz seniorów  w swoim środowisku.

Pierwszym punktem programu była wizyta w Pałacu Zamojskich w Kozłówce, gdzie uczestnicy usłyszeli o inicjatywach realizowanych przez Muzeum na rzecz seniorów. Jedną z takich akcji były prowadzone przez lata spotkania pod nazwą „Herbatka dla seniora”, podczas których potomkowie rodu Zamoyskich zapraszali do Pałacu na spotkania kulturalne osoby po 60tym roku życia z okolicy. Drugim działaniem jest realizowany przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce projekt „Weekend seniora z kulturą” finansowany z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, dzięki któremu wszyscy zainteresowani seniorzy mogą obcować z kulturą prezentowaną wokół Pałacu Zamoyskich. Uczestnicy zaciekawieni byli opowieściami pracownicy Muzeum oraz zachwyceni pięknem pałacowych wnętrz.

Drugim punktem dnia było spotkanie z Fundacją Aktywności Obywatelskiej, której pracowniczka Pani Elżbieta Mielniczuk opowiedziała o projektach promujących wolontariat senioralny: „W seniorach siła!” i aktualnie realizowanym „Osobom starszym – wsparcie i szacunek”. Uczestnicy z Biłgoraja z zainteresowaniem słuchali o działaniach realizowanych przez seniorów na rzecz mniej sprawnych i starszych seniorów w Lublinie, zadawali pytania o szczegóły takiej pomocy, zastanawiali się wspólnie, czy tego typu działania byłyby przydatne w ich środowisku.

Ostatnią inspirację uczestnicy usłyszeli od Pani Katarzyny Klimek, która podzieliła się doświadczeniami z działań na rzecz seniorów realizowanych przez Fundację „Skrzydła dla Edukacji”. Pani Katarzyna opowiadała o wystawianych rokrocznie Oratoriach Bożonarodzeniowych w Centrum Kongresowym, gdzie uczniowie szkoły Skrzydła wraz ze swoimi dziadkami i babciami brali udział w warsztatach aktorskich a potem wspólnie występowali na scenie. Inne pomysły Fundacji to wspólne granie na bębnach, tworzenie kroniki rodzinnej czy robienie stroików. Wspaniałą inicjatywą są również na rzecz seniorów z Domu Pomocy Społecznej Betania – właśnie starsi mieszkańcy DPSów są tą grupą, która w największym stopniu potrzebuje wspólnego spędzania czasu z innymi osobami starszymi.

Uczestnicy wizyty wracali do swoich domów z głowami pełnymi pomysłów na nowe inicjatywy w swoich środowiskach na rzecz osób starszych.

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

  

  

Translate »