Grupa niepełnosprawnych seniorów z Koła Polskiego Związku Niewidomych w Biłgoraju przygotowała inicjatywę „Integracja osób z Białą Laską” której celem była  z jednej strony aktywizacja społeczna i obywatelska  oraz integracja niepełnosprawnych osób starszych w społeczności lokalnej z drugiej upowszechnianie praw osób starszych niepełnosprawnych. Pomysłodawcom inicjatywy  tj. grupie inicjatywnej zależało na tym aby przełamywać stereotypy, że wiek oraz niepełnosprawność nie musi oznaczać zepchnięcia na margines życia społecznego i obywatelskiego, wręcz przeciwnie grupa ta ma również coś do zaoferowania społeczności, przede wszystkim uczy innych postawy wrażliwości i uważności społecznej. Temu celowi przyświecał pomysł na inicjatywę „Integracja osób z Białą Laską”, aby mówić o problematyce osób niepełnosprawnych, przełamywać trudne tematy i jednocześnie pytać samych zainteresowanych o ich zdanie i potrzeby.

Finał inicjatywy  odbył się w dniu 30.08.2021 w Biłgoraju, w spotkaniu udział wzięły osoby starsze, niepełnosprawne jak również przedstawiciele lokalnych instytucji: Pani dyrektor PCPR w Biłgoraju oraz przedstawiciele Sanepidu w Biłgoraju.

Pierwsza część spotkania poświęcona była prawom i uprawnieniom osób starszych niepełnosprawnych. Niepełnosprawni seniorzy mogli się dowiedzieć  jakie instytucje w jakim zakresie wspierają osoby starsze z niepełnosprawnościami. Ta część edukacyjna była istotna ponieważ wiele osób z tej grupy jest niedoinformowana  i np. nie wiem gdzie i w jakim zakresie może korzystać z pomocy instytucjonalnej, która w przypadku np. osób niewidomych i niedowidzących jest szczególnie ważna. Po tej części zostały przeprowadzone konsultacje na których zostały omówione problemy osób niewidomych oraz ich potrzeby, które zostaną przekazane lokalnym NGO i JST.

W drugiej części spotkania przedstawicielka Sanepidu z Biłgoraja omówiła zasady rozróżniania grzybów jadalnych i niejadalnych oraz trujących. Dzięki uprzejmości części uczestników, którzy przynieśli  grzyby, możliwe było  zastosowanie wiedzy w praktyce.

Podsumowaniem inicjatywy były słowa liderki  reprezentującej Związek pani Danuty Borek: poprzez takie inicjatywy chcemy przedstawić społeczności lokalnej i władzom lokalnym problemy osób niewidomych i niedowidzących  oraz to, że chcemy żyć jak inni – pełnosprawni obywatele.

Inicjatywa obyła się  w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”. Projekt jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

  

Translate »