Po trudnym dla wszystkich okresie izolacji związanej z pandemią  COVID-19 pojawiły się możliwości rozwijania swoich zainteresowań i edukacji. Sytuacja ta była trudna szczególnie dla seniorów. Poczucie osamotnienia, obawy o swoje zdrowie i zdrowie najbliższych to tylko niektóre czynniki niekorzystnie wpływające na samopoczucie osób starszych.

Jednak seniorzy chcą być aktywni bez względu na wiek i niesprzyjające okoliczności, a swoje pasje mogą rozwijać na wiele sposobów. Dobrze jest zacząć od zastanowienia się co mnie naprawdę interesuje, a potem poszukać literatury na ten temat. Źródłem wiedzy może być też Internet. Wiele osób dopiero po 60 roku życia zaczyna odkrywać swoje zainteresowania w kierunku malarstwa, śpiewu, rękodzieła, pisania wierszy.

Rozwijanie swojego hobby to czas poświęcony na zdobywanie wiedzy w tym zakresie. Duża część seniorów poprzez udział w różnych bezpłatnych projektach nauczyła się korzystać  z nowoczesnych technologii i dzięki temu bierze udział w rożnego rodzaju szkoleniach i seminariach online.  Wiele osób starszych wymienia się książkami i korzysta z bibliotek. Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa seniorzy wyszli też ze swoich domów i podejmują naukę w formach stacjonarnych. Podkreślają, że taka edukacja ma ogromny sens, bo daje wiedzę , wymianę doświadczeń i myśli. Seniorzy nie ukrywają, że jedną z największych wartości takiej formy nauki jest kontakt z drugim człowiekiem.

W rozwijaniu pasji dobrze jest postawić sobie konkretny cel i przeznaczyć określoną ilość czasu na zainteresowania. Warto pamiętać o tym, aby być wytrwałym  i wziąć pod uwagę swoje uwarunkowania fizyczne i zdrowotne. Owocne może być podzielenie się swoja wiedzą oraz wytworami swojej pasji z osobami bliskimi. Poznanie ich opinii pozwoli na dopracowanie swoich prac.

Jak w każdej aktywności, również w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań ważne jest aby, bez względu na wiek, nie stracić motywacji do działania i tworzenia. Pomaga w tym chęć do działania oraz kontakt z drugim człowiekiem. I choć jest on teraz bardziej ograniczony to jednak najważniejsze, że w ogóle jest.

Artykuł powstał w ramach projektu „No i cóż, że wiek!”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Translate »