Pomysł na inicjatywę jest wynikiem wspólnej pracy aktywnych seniorów z Biłgoraja – uczestników projektu „No i cóż, że wiek!”.

–  Chciałyśmy aby seniorzy świadomie zadbali o swoje sprawy, dlatego postanowiłyśmy pokazać jak wygląda proces utworzenia rady senioralnej i jej działanie – opowiada Krystyna Różaniecka prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju. Na szczęście nie działała sama:

Poprzez tą inicjatywę chciałyśmy zachęcić do angażowania się w sprawy obywatelskie i takie, które dotyczą osób starszych – podkreślają Krystyna Kiełbasa, Teresa Banach oraz Agnieszka Hodia.

Ponad pięćdziesiąt godzin edukacji w postaci: szkoleń, wizyty studyjnej i spotkań coachingach, to czas jaki aktywne seniorki poświęciły na zorganizowanie inicjatywy pn.: „Utworzenie Rady Senioralnej”.

Realizacja inicjatywy została podzielona na kilka etapów. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę inicjatywną podczas spotkania coachingowego. Wtedy to ustalono, że zostanie zorganizowany wyjazd do innej rady seniorów, już działającej, co pozwoli przyjrzeć się procesowi utworzenia i działania takiej rady z bliska. Kolejnym krokiem będzie spotkanie edukacyjne, na którym seniorzy dowiedzą się jak utworzyć radę seniorów w Biłgoraju.

Powstał plan promocji inicjatywy oraz rekrutacji. Spotkanie odbyło się 17 października i wzięło w nim udział 30 osób. Spotkanie to poprowadziła pani Małgorzata Gromadzka – członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Na spotkaniu poruszane były tematy utworzenia rady senioralnej, aktywności obywatelskiej seniorów, otwartości na udział w przestrzeni publicznej.

Seniorzy aktywnie wzięli udział we wszystkich działaniach, o czym świadczy wysoka frekwencja, a także konkretny plan utworzenia Rady Seniorów w Biłgoraju, już po ustaniu pandemii.

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „No i cóż, że wiek!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

                     

         

Translate »