W dniu 17 października br. rozpoczęły się pierwsze warsztaty obywatelskie dla młodzieży w Soli. W tym dniu młodzież ucząca się w klasie siódmej SP w Soli zdobywała wiedzę i praktyczne umiejętności na temat zasobów, potrzeb i diagnozy społeczności lokalnej.  Dwa dni później – 19 października kolejna grupa młodzieży uczestniczyła w warsztatach o podobnej tematyce.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Ja – obywatel!”.

Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

  

   

Translate »