W dniu 10 października br. rozpoczęły się pierwsze warsztaty obywatelskie dla młodzieży w Korytkowie Dużym. W tym dniu siedemnaścioro młodych osób uczyło się i zdobywało wiedzę i praktyczne umiejętności na temat diagnozowania środowiska lokalnego, jego zasobów i potrzeb.  Podobne warsztaty odbyły się również w Smólsku oraz Bidaczowie.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Ja – obywatel!”, którego celem jest zwiększenie zaangażowania i zainteresowania udziałem w życiu publicznym i społecznym w wymiarze indywidualnym i grupowym 105 osobowej grupy młodzieży w wieku 11-14 lat i 80 osobowej grupy dorosłych mieszkańców czterech wiosek w Gminie Biłgoraj: Smólsko, Bidaczów, Korytków i Sól w okresie od 01.09.2018 r do 30.06.2019 r.

Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

   

  

   

 

Translate »