Pomysł na inicjatywę zrodził się podczas uczestnictwa w warsztatach. Jak podkreślił lider grupy: „myślałem o tym aby zaproponować coś osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza, iż na naszym terenie nie ma bogatej oferty edukacyjno-kulturalnej, skierowanej dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób dorosłych”

Po zakończeniu udziału w warsztatach rozpoczął się etap przygotowania inicjatyw. Grupa trzech osób rozpoczęła przygotowania inicjatywy. Dopracowane zostały szczegóły projektu inicjatywy dla której zostały określone dwa założenia: wyjście osób niepełnosprawnych na zewnątrz oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym skorzystanie z oferty edukacyjno – integracyjnej.

Kolejnym krokiem było spotkanie z zarządem i członkami Stowarzyszenia Integracyjno – Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju. Pozytywna odpowiedź i chęć zaangażowania się Stowarzyszenia w inicjatywę była impulsem do dalszego działania. Podzielono zadania i rozpoczęło się przygotowywanie inicjatyw.

Po wykonaniu telefonów, odbyciu spotkań, zakupach, mailach, zbieraniu wymaganej dokumentacji itp. można było zakończyć etap przygotowań i oczekiwać już tylko ładnej pogody na dzień wyjazdu edukacyjnego.

6 sierpnia 2015 grupa osób niepełnosprawnych z Biłgoraja wyjechała busem na wyjazd edukacyjny i integracyjny do Puszczy Solskiej gdzie rozpoczęło się spotkanie z przewodnikiem i realizacja „ścieżki edukacyjnej”, której celem było poznanie walorów flory i fauny Puszczy Solskiej na tzw. Równinie Biłgorajskiej.

Po części edukacyjnej był czas na ognisko i pieczenie kiełbasek, po wyczerpującym dniu, które odbyło się w Budziarzach gdzie grupa skorzystała z gościnności państwa Kulińskich. Podczas ogniska uczestnicy mogli zintegrować się z mieszkańcami i posłuchać opowiadań związanych z historią lokalną.

Po zakończeniu inicjatywy pozostała refleksja lidera „że warto” i że poprzez takie działanie, nawet takie małe można wiele zmienić, dać radość ludziom.

Projekt „Zdejmij kapcie, załóż buty!” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

 

 

Translate »